Головна Цікаво Про призов громадян 1991-2000 років народження на строкову військову службу...

Про призов громадян 1991-2000 років народження на строкову військову службу у жовтні-грудні 2018 року

442

На підставі Закону України «Про військовий обов’язок i війсь­кову службу», Указу Президента України №33/2018 від 15 лютого 2018 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової  служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році», Указу Президента України №274/2018 від 10 вересня 2018 року «Про внесення змін до Указу Президента України №33/2018 від 15 лютого 2018 року», Пос­та­нови КМУ №352 від 21.03.2002 року «Про затвердження По­ложення про підготовку і проведення призову гро­мадян України на строкову військову службу та прийняття при­зовників на війсь­кову службу за контрактом».

НАКАЗУЮ:

  1. З 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2018 року провести при­зов громадян на строкову військову службу.
  2. Явці на призовну дільницю Шацького району для призову на строкову вiйськову службу пiдлягають усi громадяни 2000 року народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, якi народились у 1991-2000 роках та у яких закінчилось право на відстрочку від призову, або не призвані раніше на строкову вiйськову службу за різних обставин.
  3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: ву­лиця Шевченка, 2, смт Шацьк, у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, якi не отри­мали особистих повiсток для призову на строкову вiйськову служ­бу, зобов’язані прибути в районний військовий комісаріат до 1 жовтня 2018 року з 9.00 до 18.00 год. та мати при собi документи, якi засвiдчують особу (паспорт, посвідчення про приписку до призовної дільниці).
  4. Селищному голові (через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, керівників підприємств, установ, організацій смт Ша­цьк), сільським головам забезпечити опові­щення та прибуття гро­мадян, які підлягають призову, в Шацький район­ний військовий комі­саріат за адресою: вул. Шевченка, 2, смт Шацьк згідно зі спис­ками, поданими Шацьким РВК. Про результати роботи зі складанням актів оповіщення доповісти військовому комісару до 25 вересня 2018 року.
  5. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову вiйськову службу i тимчасово перебувають на території Шаць­кого району, зобов’язанi негайно повернутись до місця постійного про­жи­вання та з’явитися в військовий комісаріат для проход­ження призовної комісії.
  6. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок i вiй­ськову службу» керівникам підприємств, установ, організацій, нав­чальних закладів незалежно від форм власності, відкликати гро­мадян призовного віку з відряджень та забезпечити своєчасне їх прибуття на призовну дільницю.
  7. Громадяни, якi ухиляються вiд призову i не з’являються за по­вісткою до районного військового комісаріату, несуть вiдповi­да­­ль­нiсть згідно з законодавством.
  8. Наказ довести до усього особового складу районного війсь­ко­вого комісаріату, голів селищноі та сільських рад, керівників під­приємств, установ, організацій, навчальних закладів та осіб, які залучаються для роботи на призовні дільниці.
  9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника вій­сь­кового комісара – начальника відділення комплектування підполковника Ярощука Ю.І.

Олег КИВЛЮК, військовий комісар

Шацького районного військового комісаріату, майор