Головна Інтерв'ю Чи готова Україна відкрити ринок земель сільськогосподарського призначення?

Чи готова Україна відкрити ринок земель сільськогосподарського призначення?

2484
0

Земля… Вона споконвіку була наріжним каменем, причиною сімейних, сусідських та державних війн. За неї віддавали своє життя, здоров’я і майно, за землю проливали кров, за неї убивали і проклинали, благословляли і винагороджували.

В Україні земля – основа її нереалізованого добробуту. Хто тільки не користується цим багатством – але тільки не український селянин. От уже протягом 15 років в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який добра частина політиків та державних мужів мають за мету скасувати. Дехто з них заявляє, що скасування мораторію вимагає Міжнародний валютний фонд в рамках співпраці з нашою державою. Що принесе скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення – передбачити важко. Багато хто прогнозує зростання ціни на землю, інші прогнозують від такого кроку ще більше зу­божіння українського селянина. Чи готова Україна відкрити ринок земель сільськогосподарського призначення?

Що думають мешканці Шацького району та інші авторитетні люди з цього приводу – запитуємо у них.

Василь ГОЛЯДИНЕЦЬ, голова Шацької райдерж­ад­міні­страції: «Оскільки дер­жава декларує про можливий поча­ток цього процесу, то це по­винно бути, якщо ми хо­чемо залучити європейських інве­с­торів. Але до цього добре потрібно підготувати зако­но­давство, дати дер­жавні гарантії людям, щоб вони ли­ше виграли від цього про­цесу».

Петро ЦВИД, депутат Шацької районної ради, житель с. Вілиця: «Звичайно, що Україна не готова до продажу земель. Мою позицію підтримують багато хто з односельчан. В селах – безробіття, і якщо знімуть мораторій, то люди поч­­нуть масово продавати свою землю. Добре, якщо про­да­ватимуть державі, але знайдуться ділки, які скуплять землю за безцінь. Поки що потрібно розширити межі сіл, зро­бити генеральні плани, документацію на пасо­вища та інші землі, визначити, які з них можуть бути цікаві для ін­вес­тора, а які – для людей. Потрібно передати землі за ме­жами населених пунктів в управління громадам, бо вони більше будуть знати, що робити із землею, а не одна лю­дина з області. Якщо будуть виконані ці пункти, тоді й можна знімати мо­ра­то­рій на продаж земель».

Віталій ЮРЧУК, начальник управління Держгеокадастру в Шацькому районі: «Відкриття рин­ку землі – питання часу. Ба­жано, аби влада все ж прийняла цей закон. Це додаткові інвес­тиції в українське село і дер­жаву в цілому. Якщо кажуть, що це призведе до обезземелення селян, то це хибна думка. Сьо­годні чи не кожна сім’я на селі має по 2-3 гектари паїв, але більша частина цих земель не обробляється. Але якщо скасовувати мораторій, то закон про продаж землі потрібно добре продумати, пер­шочергове право викупу залишити за державою, а ціну встановити таку, щоб люди землю не від­давали за безцінь».

Денис П’ЯТИГОРЕЦЬ, голова благодійного фонду «Патріоти Волині»: «Питання продажу землі назріло вже давно. Треба розуміти, що на селі немає заводів, а отже єди­ним джерелом прибутку на селі є земля. Проте перш ніж приймати закон про продаж землі, законодавець має запровадити кілька запобіжників, щоб селян не ошукали та не придбали в них землю за безцінь. Для цього треба таке: оцінку землі підняти в кілька разів та забо­ронити куп­ляти її дешевше цієї мінімальної ціни; гаран­том кожної угоди про купівлю-продаж має бути держава, щоб переко­на­тися, що селянин отримав достойну ціну за землю, а го­ловне – отримав її в грошах і одразу, а не в розстрочку та не за зерно чи борошно; всі землі, які сьогодні знаходяться поза межами на­селених пунктів, мають бути передані у власність відповідних об’єднаних те­риторіальних гро­мад, щоб прибуток з цієї землі отримував не район, область чи держ­бюд­жет, а селяни. Процедурно треба зробити ще багато чого, але ці основні пун­кти мають захистити селянина від нечесних ділків».

Василь ДЕ­МЕ­ДЮК, Пулеме­ць­кий сі­льський го­лова: «Однознач­но, та­кий крок обе­р­не­ться ка­тастро­фою для Укра­їни. Сьо­годні наші се­­ля­ни за три остан­­ні роки доведені до зубожіння, а землю за безцінь скуп­лять олігархи, на якій лю­ди стануть заруч­ни­ка­ми і рабами. Якщо запустити ри­нок землі, то люди просто будуть ви­мушені продавати землю, бо на пенсію в селі особливо не проживеш».

Микола ЦВИД, Сві­тязький сільський го­лова: «Звичайно, що Україна до такого ра­дикального кроку не го­това. Сьогодні ми ба­­чимо, як обласний Дер­жгеокадастр роз­дає наші землі. А для інвестора є аналогіч­ний спосіб отримати землю – оренда. Але орендою землі за 25 років незалежності чо­мусь ніхто особливо не цікавився. Скасувати мораторій, на мою думку, це найшвидший спосіб залишити се­ля­нина без землі».

Ярослав КРАТ, голов­ний спеціаліст відділу зем­лекористування, охорони навколишнього середо­ви­ща та архітектурно-будіве­ль­ного контролю виконав­чого комітету Шацької се­лищної ради, голова район­ної організації ветеранів АТО: «Ринок землі необхід­но відкрити, але не в даний час, бо люди залишаться без нічого. Той, хто має гроші, скупить зем­лю за безцінь. Але скасувати мораторій все ж таки треба буде, зробивши це так, аби люди не залишились без землі і без грошей, і мали б можливість господарювати на своїй землі».

Віта ШЕПЕЛЯ.