Головна Цікаво Як отримати допомогу по частковому безробіттю на час карантину

Як отримати допомогу по частковому безробіттю на час карантину

410

6 червня набрав чинності новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю на час карантину. 

Згідно з постановою Кабміну від 03.06.2020 року № 453 допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром зайнятості застрахованим особам, в тому числі працівникам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію), у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця або фізичної особи — підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини, або фізичній особі — підприємцю, який є застрахованою особою.

Головна умова — своєчасна сплата ЄСВ за себе та найманих працівників протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Роботодавець або фізична особа-підприємець, який є застрахованою особою, може звернутися до Володимир – Волинської міськрайонної філії Волинського центру зайнятості (м.Володимир – Волинський, вул. Коперніка, 5 або за телефоном 3-56-44) за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець подає такі документи:

  • заяву у довільній формі , в якій зазначається, зокрема, інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України, разом із засвідченими роботодавцем копіями підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом;
  • засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;
  • відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті), в яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно із ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» за формою Додаток 1;
  • довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю фізична особа-підприємець подає такі документи:

  • заяву у довільній формі
  • засвідчену ФОПом копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності ;
  • відомості про ФОП за формою згідно з додатком 2

У разі подання відомостей щодо себе та щодо найманих працівників фізична особа — підприємець, який є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2

  • довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Допомога призначається з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові, або з розрахунку 2/3 бази нарахування ЄСВ фізичної особи-підприємця, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається Волинським обласним центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем або фізичною особою — підприємцем (застрахованою особою), зазначених вище документів.

Виплата допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється: ФОПам (застрахованим особам) — центром зайнятості; працівникам (крім сумісників) — роботодавцем.

Отримати консультацію, надіслати пакет документів, з’ясувати, чи достатньо їх для прийняття позитивного рішення, ви можете, звернувшись до фахівців за телефоном 3-56-44

Детальніше за посиланням https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantynu-0