Головна Економіка Про отримання безкоштовних путівок до санаторно-курортних закладів за рахунок коштів державного бюджету

Про отримання безкоштовних путівок до санаторно-курортних закладів за рахунок коштів державного бюджету

4249

Управління праці та соціального захисту населення Шацької РДА інформує про те, що згідно з  Постановою «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту на­селення» (із змінами), за рахунок коштів державного бюджету безплатні путівки до санаторно-курортних закладів отримують такі категорії громадян: інваліди війни та жертви нацистських пе­реслідувань забез­печу­ються путівками позачергово щороку; учас­ники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються путівками щороку; учасники війни, особи, на яких по­ши­рюється чин­ність Закону України «Про статус ветеранів війни, га­рантії їх со­ціального захисту», та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються путівками один раз на 2 роки; інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості в міру надходження путівок; інваліди із зах­во­рюваннями нервової системи (з наслідками травм і захво­рю­ваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками: І та ІІ групи – до санаторіїв спинального профілю з лікуванням строком на 45 днів у порядку черговості в міру надходження путівок; ІІІ групи – до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день у порядку черговості в міру надходження путівок. Особам, які супроводжують інвалідів І та ІІ групи до санаторіїв спинального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою №070/о. в управління соціального захисту населення Шацької РДА, тел. 2-06-63.