Головна Інтерв'ю Замість 8 березня – Шевченківський день, або як хочуть змінити систему вихідних...

Замість 8 березня – Шевченківський день, або як хочуть змінити систему вихідних днів в Україні

9515

Український інститут націо­на­льної пам’яті розробив про­по­зиції щодо впорядкування ка­лендаря державних свят і па­м’ятних днів. Новий календар під­готовлений в якості продов­ження політики декомунізації і стосується, зокрема, таких дис­ку­сійних для українців пи­тань про те, як святкувати 9 травня і чи відзначати 8 березня та 1 травня. Якщо пропозиції інсти­туту національної пам’яті бу­дуть схвалені парламентом, в українців дещо зміниться звич­ний графік святкових днів. На сайті інституту можна ознайо­ми­тися з проектом закону «Про державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні», а його гро­мадське обговорення заплано­вано за­вер­шити до 1 березня.

Найбільш суттєві зміни інс­ти­тут національної пам’яті про­понує внести у відзначення свят, які мають комуністичне по­ходження. Зокрема, замість вихідного дня 8 березня (Між­народний жіночий день) пропо­нується встановити державне свято і вихідний Шев­чен­ків­сь­кий день (9 березня). Вихідний день 9 травня (День пе­ремоги над нацизмом у Другій світовій війні) пропонують залишити як державне свято, але він буде ро­бочим днем. Натомість свят­ковим вихідним днем стане 8 травня – День пам’яті та при­ми­рення, яке відзначають та­кож і у Європі. Також скасо­вує­ться свят­кування 1-2 травня (День міжнародної солідарності тру­дящих). «В Україні 1-2 трав­ня більшістю населення сприй­мається як два додаткових ви­хідних. Нині ці свята перестали відповідати пер­шочерговому зна­ченню. Їх зміст із часом зні­ве­лювався», – на­пи­сано у поя­с­ню­вальній записці до законоп­роекту.

То що ж думають жителі ра­йону про перенесення ви­хід­них з 8 Березня та травне­вих свят?

Надія ПАДАЛЮК, вчитель по­чат­­ко­­вих класів НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мельники:

– Думаю, поки що вихідні на ці свята відміняти не потрібно. Яка різ­ниця, в який день люди матимуть ви­хідний: 8 чи 9 березня, або 8 чи 9 травня. Але на 8 березня вихідний від­міняти не варто, бо в жінок так і не залишиться дня, в який би вони могли відзначити своє свято, адже День ма­тері відзначають у другу неділю травня, яке й так є ви­хід­­ним днем.

Ігор ВІЛЬНЕР, викладач спеціальних дисциплін Шацького лісового коледжу ім. В.Сулька:

– Якось над цим не дуже задумувався. В принципі, мені все одно, який день буде вихідним і які вихідні відмінять. А стосовно 8 березня, то я дружину і маму все одно буду вітати.

Наталія ГОЛЯДИНЕЦЬ, працівник Шацького об’єднаного Пенсійного фонду України:

– Я проти відміни вихідного дня на 8 березня, жіноче свято має залишитися. Але погоджуюсь з тим, щоб відмінили вихідні на 1 і 2 травня і перенести відзначення 9 тавня на 8-е. Актуа­льність для молодого покоління ці свята уже втратили.

Надія КАЛИНЮК, медична сестра поліклінічного відділення Шаць­кої районної лікарні:

– На мою думку, можна все зали­шити як є. Та не буду проти, якщо вихід­ний на 8 березня перенесуть на 9 бе­резня – Шевченківський день, бо та­кого видатного українського поета та­кож потрібно вшановувати. А вихідні у травневі свята варто було б зали­шити.

Наталія Новікова, працівник Ша­­ць­кого районного вій­сь­кового ко­мі­саріату:

– Я категорично проти відміни ви­хідного на 8 березня, на жіноче свято має бути вихідний. Цього хочуть, ма­буть, більшість жінок. Щодо травневих вихідних, то, на мою думку, їх також не пот­­рібно переносити на інші дні. Ми звикли до цих свят. А для деякої ка­тегорії людей травневі вихідні необ­хідно зберегти з інших причин, більш праг­матичних.

Оксана САГАН, с. Пульмо, бухгалтер обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство»:

– Вважаю, що 8 березня та 9 травня мають залишитися ви­хідними, а вихідні на 1 і 2 травня можна відмінити. Живими ще за­лишаються наші ветерани, котрі з нетерпінням чекають День Пе­ремоги, збираються разом та відзначають його. Не варто від­міняти його ще й тому, що нашим внукам треба більше знати та усвідомлювати про важливість перемоги над фашизмом.

Віктор ГІРИЧ, начальник Шацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України:

– Я за відміну цих свят, бо є великі сум­ніви у їх доцільності. Постійними повинні бути релігійні свята, а світське життя має бути більш мобільним. Ми не можемо бути весь час повернуті головами назад. Коли йде процес декомунізації, в країні скидають пам’ятники Сталіну-Леніну, переймено­вую­ться вулиці, то й вихідні на свята з радян­сь­ким «душком» мають бути скасовані.

Віта ШЕПЕЛЯ.