Головна Стисло Благоустрій довкілля залежить від благоустрою в наших головах

Благоустрій довкілля залежить від благоустрою в наших головах

4065

То коли ж у нас пробудиться совість і ми перестанемо жити у смітниках, які самі і ство­рюємо?

Що найбільше непокоїть наших людей? Певно, спокій і статок у країні, спокій і статок у сім’ї й екологічний стан у наших містах, селищах, селах (від сміт­тя ми вже просто захлинає­мо­ся, візьміть для прикладу Львів. – Авт.). Усе це об’єднує гарне слово «благоустрій». Благоуст­рій у головах призводить до благоустрою довкілля.

Щодо захаращеності, розгар­діяшу, безладдя, засміченості на вулицях і в природі ми бід­ка­­ємося дедалі частіше. Хоча по­водимося напрочуд нелогіч­но і … злочинно. З одного боку – не висипаємо ж сміття у вла­сне ліж­ко чи на ку­хонний стіл, а з іншо­го – смітимо скрізь за порогом до­мівки. У лісопар­ко­вих зонах, бі­ля річок і ставків вла­штовуємо жахливі сміттє­з­ва­лища. А ще прихоплюємо парканами тери­то­рії вулиць, ні­вечимо ямами і канавами до­роги, вирубуємо зелені насад­ження, заліплюємо рекламою стовпи і паркани… І от парадокс – найбільше запитань у нас чо­мусь виникає до представ­ни­ків влади, комуна­льних служб, волонтерів. Глоба­льна пробле­ма збереження екології наразі існує не тільки у нашому селищі, районі, а й в усьому світі. Ко­жен мешканець свого населе­ного пункту, кожна родина по­вин­ні намагатись зберегти еко­­логію на нашій «блакитній пла­неті». Навіть найпростіша аку­рат­ність під час відпочинку – це вже велика справа. Погодь­теся, що приємно милува­тись чисти­ми гарними вулицями чи прово­дити вільний час в пар­ку, на узбе­режжі озера чи річки. Але ж їх чистота і благоустрій за­лежить від кожного з нас. І хоч більшість людей, ми в цьому переконані, люблять і бережуть природу, але мовчазно опус­ка­ють голови, коли «гадить» при­їж­джий турист, сусід чи знайо­мий. А потрібно ж було зробити заува­жен­ня та дорікнути за по­гане став­лення до довкілля. То­му, шановні мешканці озер­ного краю, давайте не будемо забу­вати, що саме від нас за­лежить те, в якому сере­довищі ми жи­вемо. Тим паче, якщо хо­чемо й надалі розвивати курор­т­ний бізнес.

В останні роки до благоус­трою районного центру та від­починкових зон активно долу­ча­ються громадські організації, перед Великоднем проводять генеральне прибирання селища, центральних доріг району дер­жавні службовці, працівники установ та організацій району, школярі та інші небайдужі люди під керівництвом КП «Будинко­управління», які вивозять зіб­ране усіма сміття на полігон ТПВ. Але з року в рік бачимо одну й ту ж картину: зійде сніг, і вулиці селища, меліоративні канави та узбіччя доріг всіяні сміттям. Невже ці купи сміття за зиму навезли відпочива­ль­ники? Мабуть, таки ні. Тоді звід­ки воно взялося?

З великими потугами декі­лька років тому КП «Будинко­управління» спільно з Шацькою селищною радою запровадили пакетний збір сміття. Багато шачан почали користуватись послугою, але більшість ігно­рують цей процес. «Краще в ку­щі викину, ніж буду платити гро­ші», – не раз доводилось чути дум­ки вголос.

Нещодавно Шацька селищна рада спільно з КП «Будинко­упра­вління» розпочала впровад­ження пілотного проекту з роз­дільного збору сміття в селищі та навколишніх селах. Про­ект «Впровадження роздільного збирання компонентів ТПВ – шлях до покращення санітарного та екологічного стану селища Ша­цьк» вдалося реалізувати зав­дяки участі у обласному конкурсі про­ектів місцевих ініціатив. Бюд­жет проекту становив 200 000 грн., у тому числі: фінансування з обласного бюджету – 98 000 грн., фінансування з селищного бюджету – 97 000 грн., фі­нан­сування КП «Будинко­управлін­ня» – 5 000 грн. Перший етап проекту передбачав збільшення кількості сміттєвих контейнерів серед­ньої місткості (120 л) для їх пода­льшої передачі домогосподар­ст­вам, які уклали угоди з Ша­цьким комунальним підприєм­ством «Будинкоуправління», а також їх встановлення на спе­ціально облаштованих майдан­чиках у місцях скупчення людей. На другому етапі в різних ра­йонах селища будуть встанов­лені габаритні контейнери для роздільного збору відходів з пла­стику та скла, місткістю 1 100 л. Роздільний збір відходів з пла­стику і скла дасть можливість ко­мунальному підприємству зни­­зити об’єм вивезених на полігон відходів, зменшить токсичність полігону, а також знизить витра­ти громади на збір та утилізацію сміття.

Наприкінці року КП «Будинко­уп­равління» в рамках реалізації цього проекту отримало 129 кон­тейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів: 15 контейнерів по 1 100 л та 114 кон­­тейнерів по 120 л.

Паралельно в Шацьку діє па­кетний вивіз сміття, запровад­же­ний ще два роки тому. У мага­зинах селища та с. Мельники, у конторі КП «Будинкоуправління» можна придбати сміттєві мішки з логотипом «Будинкоупра­влін­ня». Сміття в цих мішках кому­на­ль­ники забирають без­кош­товно у визначені графіком дні.

Що ж, бачимо, що комунальне підприємство зробило усе мож­ли­ве для того, аби запровадити механізм платного вивезення сміт­тя від населення. Тим більше, що й ціна на ці послуги прийнятна у порівнянні з аналогічними послу­га­ми у містах. До вибору шачан – і контейнери, і пакетний вивіз сміття.

Цього року комунальники по­переджають: безкоштовного що­річ­ного вивезення сміття перед Великоднем, яке практикували кожного року, уже НЕ БУДЕ! Тому просять жителів селища проя­вити свою громадянську позицію та в рамках реалізації проекту укласти з КП «Будинкоупра­влін­ня» договір на вивезення сміття (оренда контейнерів).

Віта ШЕПЕЛЯ.