Головна Стисло На Волині всі служби готові до роботи з мінімізації наслідків можливої повені

На Волині всі служби готові до роботи з мінімізації наслідків можливої повені

3572

«Органам влади потрібно пе­редбачити різні варіанти розвитку подій для мінімізації наслідків можливих повеней», – зазначив Глава держави, визначаючи завдання з метою координації роботи різних служб у попередженні і подоланні весняного повноводдя.

12 березня на нараді були присутні керівники територій,  люди яких найчастіше по­тер­пають від стихії. Звітуючи про виконані роботи на Волині, перший заступник голови обл­де­рж­адміністрації Олександр Башкаленко, зокрема, зазна­чив, що завдяки державній підтримці місцева влада сут­тєво покращила стан мелі­оративної мережі. «У 2011 році, вперше за роки незалежності України, з резервного фонду Уряд виділив Волині 22,5 млн. грн. для зменшення шкоди від паводкових та повеневих вод. Торік область отримала ще понад 12 млн. грн. Завдяки асигнуванням в регіоні відре­монтовано майже 350 км вну­т­рішньогосподарських ме­лі­оративних та понад 120 км лі­сових дренажних мереж, від­новлено більше 40 км магіс­тральних каналів, побудовано 13 км нових каналів, зведено 11 км захисних дамб».

Олександр Башкаленко та­кож доповів, що в області збу­довано три нові насосні станції та відремонтовано 30 насос­но-силових агрегатів на пом­пу­вальних станціях, що не­суть найбільше наван­та­ження під час пропуску висо­ких вод. «Як результат, тисячі садиб, десятки тисяч гектарів сіль­сь­когосподарських угідь і лісо­вих масивів захищені від за­топ­лення», – зазначив він.

Перший заступник голови облдержадміністрації запев­нив, що на Волині налагоджено чітку взаємодію між усіма  слу­ж­бами та струк­ту­рами у ро­­боті з поперед­ження шкоди від підтоплень.

Прес-служба облдержадміністрації.