Головна Стисло Проблеми світязької громади – з перших вуст

Проблеми світязької громади – з перших вуст

3803

5 квітня, продовжуючи прак­тику виїзних прийомів, голова Шацької районної ради Сергій Карпук зустрівся з мешканцями трьох населених пунктів Світя­зької сільської ради: Світязя, Омеляне, Підманове. Безпосе­редній контакт керівника району із представниками громади, прямий діалог між ними завжди дають хороші результати в пи­танні вирішення проблем людей.

На цей день у сільській раді було заплановане вивезення сміття, тому біля будинків стоя­ли мішки з відходами, які накопи­чилися в людей за зиму. Вули­цями їздив трактор, на який сміт­тя навантажувалося і згодом вивозилося. На кожному обійсті в с. Омеляне кипіла робота – господарі наводили порядок, готуючись до Великодня. Гаряча пора – саме тому, напевно, на прийом до голови прийшла лише одна людина. Марія Грибук чекає на повернення з військової слу­ж­би в зоні АТО свого сина і за посередництвом представника влади хоче дізнатися дату його демобілізації. Сергій Карпук наві­дався до сільського ФАПу, пос­піл­кувався із завідувачем. При­мі­щення медпункту – тепле, оха­й­не, медикаментів вистачає. Пра­в­да, є потреба в нових сті­ль­цях і лінолеумі на підлогу.

В Підманове голова Шацької районної ради спершу поспілку­вався з директором і педагогіч­ним колективом місцевої школи. Їх непокоїть питання майбутньої оптимізації навчальних закладів, за якою ЗОШ І-ІІ ст. с. Підманове начебто мають закрити. Зі слів Сергія Вікторовича, процес опти­мізації є добровільним, а не при­мусовим, і прийняття відповіда­льного рішення по школах буде здійснюватися з урахуванням думки батьків дітей і вчителів.

Жителями села порушу­ва­ло­ся питання виділення землі під ОСГ пайовикам колишнього колгоспу. Як пояснили селя­нам секретар сільської ради Сві­т­лана Мельнічук та спеціа­ліст-землевпорядник ІІ катего­рії Василь Носуліч, з певних при­чин процес розпаювання зе­мель колгоспу не відбувся, проте колишні колгоспники чи їхні спадкоємці землю все-таки отримають на загальних під­ста­вах. На даний час 278 жите­лів сільської ради написали заяви на ім’я начальника упра­вління Держгеокадастру у Во­лин­ській області і отримали зе­млю для ведення ОСГ за ме­жами населеного пункту, для 69 з них вже виготовлено доку­мен­ти, що засвідчують право власності. З запитаннями до Сергія Карпука звернулися також ті жителі Підманове, які не мають права на пай або чия ділянка перейде з часом до па­йовиків. Зі слів голови Шацької районної ради, їм варто писати заяви на земельну ділянку під ОСГ: у сільській раді – якщо ділянка в межах населеного пу­нкту, у відділі Держгеокадастру в Шацькому районі – якщо за межами.

Людей непокоїло будівниц­тво в селі кладовища в непри­стосованому для цього місці: за декілька кілометрів від на­селеного пункту, без доїзду. «Ве­сною і восени туди неможливо буде дійти без гумових чобіт, а взимку на заваді стане сніг. Хто ж його буде розчищати?» – обурювалися селяни. Секретар сільської ради відзначила, що до нового кладовища вже буду­ється дорога, поступово вирі­ша­ться й інші проблеми.

В селі Світязь прийом гро­мадян разом із Сергієм Карпу­ком проводив депутат Волин­ської обласної ради від «УКРО­Пу» Віктор Радчук. Четверо мешканців вулиці Шевченка просили сприяти вирішенню зе­мельної проблеми. Землі, якими ці громадяни довгий час кори­стувалися, ввійшли в новий ма­сив, котрий сільська рада ви­ділила під забудову для уча­сників АТО. Жінки просили на­дати їм ділянки у приватну вла­сність по 0,04 га у цьому ж мі­крорайоні. Утім, саме в цьому місці генеральним планом за­будови населеного пункту пе­редбачено будівництво дит­сад­ка, тому землю світязянам можуть надати лише в оренду. З цим жінки не згідні.

Інша жителька Світязя не визнає рішення суду, яке ви­несене не на її користь по спір­ній земельній ділянці, і все-таки вимагає в сільської ради її повернення. І Сергій Карпук, і де­путат обласної ради відзна­чили, що судове рішення можна оскаржити, якщо громадяни з ним не згідні, інші ж земельні питання, які виникають у жи­телів села, мають вирішува­тися винятково на місці, тобто в сільській раді. Керівництву органу місцевого самовряду­вання потрібно налагоджувати діалог із людьми і аргументо­вано їм пояснювати, чому і в рам­ках яких законів приймаю­ться відповідні рішення.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.