Головна Наради, сесії На сесії селищної ради – про судовий позов до Шацького райСТ та...

На сесії селищної ради – про судовий позов до Шацького райСТ та незакінчений міжнародний проект

2700

Чергова сесія Шацької селищної ради відбулася 29 лютого під го­ло­вуванням Сергія Віннічука, селищного голови, та з участю Сергія Карпука, голови Шацької районної ради, і Сергія Сидорука, першого зас­тупника голови Шацької РДА. На початку засідання юрисконсульт се­лищної ради Сергій Боярчук інформував депутатів про необ­хід­ність внесення змін до Регламенту Шацької селищної ради відпо­відно до Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону Ук­раїни «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних го­лосувань». Згідно з законом, який набув чинності 23 лютого 2016 року, відтепер рішення місцевих рад ухвалюватимуться відкритим поі­менним голосуванням, окрім випадків, для яких передбачено таєм­не голосування. Усі результати поіменних голосувань розмі­щу­ватимуться у той же день на офіційному сайті ради і зберіга­ти­му­ться там протягом необмеженого строку.

Сергій Віннічук озвучив відповідь щодо недавнього запиту де­пу­тата Богдана Тимошука про пішохідний перехід біля магазину «Діана» в смт Шацьк (вул. Шковороди). З його слів, служба авто­мо­більних доріг пообіцяла намалювати дорожню розмітку – зебру, як тільки припиняться дощі і запанує суха й тепла погода.

Головний бухгалтер селищної ради Надія Дударчук відзвіту­ва­лася про виконання селищного бюджету за 2015 рік та запропо­ну­вала депутатам внести зміни до рішення селищної ради «Про се­лищний бюджет на 2016 рік», що й було одностайно підтримано обранцями громади. Спеціаліст І категорії із земельних питань Сергій Гі­рич висвітлив низку земельних питань. Депутати затвердили всі детальні плани територій за заявами громадян, технічну доку­мен­тацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок, відмовили не­місцевому учаснику АТО в дозволі на розробку проекту землеуст­рою щодо відведення земельної ділянки. Депутати не дали згоди на розробку детального плану території Шацькому районному спо­живчому товариству, яке хоче зробити доїзд до своєї території через земельну ділянку підприємця Андрія Лисого. Натомість, по­ра­дили голові правління райСТ Петрові Склезю домовлятися про вста­новлення земельного сервітуту з власником ділянки, а також подбати про оформлення договорів оренди на землю під такими об’єктами споживчого товариства, як КТП, склад, туалет та ін­ши­ми.

На сесії було озвучено колективне звернення шести підприєм­ців, які мають торгові точки по вул. 50 років Перемоги, 37 (біля рес­то­рану «Голубі озера»). Вони вважають себе ошуканими Шаць­ким районним споживчим товариством, оскільки його голова Петро Склезь не мав права укладати з ними договори оренди при­міщень контейнерів і брати за них плату, бо земля належить се­лищній раді і перебуває в оренді райСТ. Підприємці хочуть укласти до­говори безпосередньо з селищною радою і сплачувати податки в її казну.

Зі слів Сергія Гірича, на даний час проводиться претензійно-по­зовна робота по припиненню права користування Шацьким ра­йон­ним СТ частиною земельної ділянки в судовому порядку. Без при­пинення права споживчого товариства на користування цією ді­лянкою передавати її у власність іншим особам заборонено.

Майже під кінець сесійного засідання з вуст депутата Анатолія Пав­лея прозвучало запитання про строки завершення міжнарод­ного проекту з каналізування вулиць селища, прилеглих до озер. Зі слів Сергія Віннічука та Сергія Карпука, проект офіційно закін­чив­ся ще 20 грудня минулого року. Усі роботи потрібно було ви­ко­нати до цієї дати. Утім, останнім часом жителі селища не помічали нія­кого руху на будівельних майданчиках каналізаційної мережі. Ігор Чорнуха, керівник підприємства, працівники якого реалізо­ву­вали в Шацьку європейський проект, мотивував відмову продов­жу­вати роботи великими боргами підприємству. Депутати запро­по­нували запросити на одне з наступних засідань сесії селищної ради коор­ди­­на­тора проекту Віталія Мелюха, аби заслухати звіт і з’я­сувати справжні причини припинення робіт з каналізування ву­лиць селища.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.