Головна Наради, сесії Скоординуємо зусилля заради захисту прав дітей

Скоординуємо зусилля заради захисту прав дітей

2896

Наприкінці січня у залі засідань районної ради відбулася роз­ширена нарада з питань координації роботи з прав дітей, яку провів заступник голови облдержадміністрації Сергій Ющак і взяли участь Олена Прокопюк, завідувач сектору з питань усиновлення та розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, поз­ба­влених батьківського піклування, служби у справах дітей ОДА, Володимир Радчук, заступник директора Волинського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники району Володимир Найда, голова Шацької РДА, та Володимир Голядинець, голова Шацької районної ради, їхні заступники, голови сільських та селищної рад району, директори шкіл, фахівці із соціальної роботи ШРЦСССДМ, керівники установ та відділів РДА.

Про виконання соціальних ініціатив Президента України, вза­ємодію органів виконавчої влади та органів місцевого само­вря­дування щодо захисту прав дітей інформував Сергій Ющак. Перше, на чому він акцентував увагу, – це те, що проведення таких нарад по всіх районах області будуть сприяти тільки покращенню коор­динації роботи всіх служб, які займаються захистом кон­ституційних прав дитини. Минулого року до критеріїв оцінки результатів роботи обласних держадміністрацій введено показник, що стосується захисту прав дітей. Указом Президента затверджено також На­ціональну стратегію протидії соціальному сирітству на період до 2020 року. Сергій Іванович також дав свою оцінку ситуації в районі щодо охоплення дітей сімейними формами виховання, охоплення сімей опікунів та піклувальників соціальним супроводом, роботі служб із сім’ями, які мають бажання та спроможні виховувати дітей, позбавлених батьківського піклування. Висловив також і деякі вимоги та рекомендації до роботи фахівців із соціальної роботи. Що стосується соціального супроводу осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (особи віком від 18 до 23 років), то в цей період їм необхідно надати допомогу з питань навчання, працевлаштування та забезпечення житлом. Це ті три параметри, за якими оцінюється робота органів та служб на місцях. Необхідно також визначити реальну потребу в житлі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В разі, коли за дитиною не закріплене житло, її необхідно поставити на ква­ртирну чергу, аби при плануванні бюджетних призначень перед­бачались кошти для вирішення житлових проблем сиріт. «Сьогодні ставиться першочерговим завданням забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом», – зазначив Сергій Ющак. Він також наголосив на роботі та основних завданнях дорадчого органу, функціях і завданнях фахівців із соціальної роботи, роботі виїзних мобільних груп; повноваженнях сільських та селищної рад як органів опіки та піклування і доцільності створення коор­динаційних рад на місцях, разом з тим визначивши основні завдання для подальшої роботи працівникам ШРЦСССДМ, службі у справах дітей РДА, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, відділу освіти РДА, представникам пра­воохоронних органів.

Людмила Смоляр, в.о. директора ШРЦСССДМ, інформуючи про координацію роботи соціальних служб, зазначила, що тепер фахівці із соціальної роботи є тим ланцюжком, який зв’язує всі органи і служби заради спільної мети – захисту прав дітей. Не­зважаючи на невеликий термін роботи фахівців, уже є певні результати, про які доповідач відзвітувала перед присутніми.

Про координацію роботи із захисту прав дітей розповіла Люд­мила Цевух, начальник служби у справах дітей РДА. За її словами, пріоритетним у їхній роботі залишається влаштування дітей до сімейних форм виховання (сьогодні лише 2 дітей зна­ходяться в Головненській школі-інтернаті). В січні місяці на пер­винний облік служби додалося ще 3 дітей – 1 дитина-сирота та 2 – позбавлених батьківського піклування, які влаштовані на виховання в сім’ї родичів. Стосовно забезпечення дітей цих ка­тегорій житлом, то в нашому районі відсутній фонд житла соціального призначення. Проте у 2011-2012 роках виділено 6 земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. За сприяння органу опіки та піклування 2 дітям, позбавленим батьківського піклування, виготовлено державні акти. На даний час лише 3 дітей гостро потребують забезпечення житлом, решта – успадкували житло на праві власності і користування. Докладно Людмила Степанівна розповіла про роботу з сім’ями, що опи­нилися в складних життєвих обставинах. А в плані співпраці з інши­ми органами, на її думку, не вистачає взаємоінформування.

Про взаємодію загальноосвітніх закладів району із соціальними службами звітував Анатолій Павлей, начальник відділу освіти РДА, який погодився із доцільністю створення координаційних рад на місцях, завдяки чому проблему можна буде вирішити опера­тив­ніше. А працівників освітянських закладів буде націлювати на співпрацю із фахівцями із соціальної роботи, яким повинні повідом­лятися будь-які тривожні зміни в поведінці дітей, зовнішності.

Олександр Кусько, Самійличівський сільський голова, у своєму ви­ступі висловив сподівання на те, що будуть прийняті зако­нодавчі акти, що дозволять притягувати батьків, яких позбавлено батьківських прав, і які ведуть аморальний спосіб життя, до гро­мад­ських робіт та адміністративної відповідальності.

Віта ШЕПЕЛЯ.