Головна Наради, сесії Вирішення питань з оперативним підходом

Вирішення питань з оперативним підходом

3367

Цього тижня голова РДА Василь Голядинець провів чергову оперативну нараду. Участь в нараді взяли голова районної ради Сергій Карпук, керівники районних установ, організацій, селищний та сільські голови.

Найперше на нараді була озвучена інформація Світлани Крецу, го­ловного лікаря Шацької районної лікарні, про виконання «Про­грами розвитку медичної галузі (первинного та вторинного рівня на­дання медичної допомоги) Любомльського та Шацького районів на 2015-2017 роки» за 2016 рік. Оскільки основними причинами смер­тей та інвалідизації є серцево-судинні та онкологічні захво­рювання, спостерігається висока захворюваність на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит, цукровий діабет, стоматологічні захворювання, тому Програма спрямована на забезпечення реалізації державної політики у цих сферах охорони здоров’я. На її дію у минулому році були виділені кошти з медичної субвенції у сумі 200 тис. грн.

Кардіологія та кардіохірургія. На обліку у сімейних лікарів знаходиться 228 таких хворих. За рік 4 людини перенесли інфаркт міокарду. Ви­користано коштів по програмі за 2016 рік в сумі 10 707,50 грн. для придбання препаратів для тромболізису (при інфа­рктах міокарду) та лабораторних реактивів.Онкологічні захво­рювання. На обліку у лікаря-онколога перебуває 270 хворих. За 2016 рік взято на облік 37 хворих. Від онкопатології в районі померло 29 чоловік (смертність на 100 тис. населення складає 170,5, обла­сний показник – 147,8). Використано кош­тів по програмі 1 149,24 грн. (для придбання калоприймачів). Інфекційні хвороби, тубер­кульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит. По програмі було використано коштів на суму 10 113,90 тис. грн. (придбання деззасобів, шприців, рука­виць, лікування хворих на СНІД в інфекційному відділенні, родо­розрішення вагітних на СНІД). Протитуберкульозний кабінет відповідає всім вимогам інфекційного контролю. В структуру фти­зі­атричної служби введено кабінет контрольованого лікування, що дозволяє проводити лікування хворих під безпосереднім наглядом ме­дич­ного працівника. Діти з неблагополучних сімей та контактні з тубер­кульозними хворими оздоровлюються в протитуберкульозних са­на­торіях області. Цук­ровий діабет та його ускладнення. В Ша­цькому районі при поліклініці функціонує ендокринологічний кабінет. На обліку в лікаря-ендокринолога перебуває 324 хворих на цук­ровий діабет. Використано коштів на суму 5 885,23 грн. для прид­бання цукрознижуючих препаратів, реактивів у лабораторію, тест-смужок. Профілактика та лікування стомато­логічних захворю­вань. Для протезування пільгових категорій було використано кошти в сумі 2 868,32 грн.

Вже стало традицією те, що очільники району цікавляться кад­ровим забезпеченням районної лікарні, не став порушувати її і Ва­силь Голядинець. На що від Світлани Миколаївни почув, що в ме­дичній установі немає лора, офтальмолога, ендокринолога, рент­генолога та ще одного хірурга. Їх частково заміняють лікарі з Любомля, але це все одно не вирішує проблему. Василь Володи­ми­рович повідомив присутнім, що районна влада звернулася до гу­бернатора Волині Володимира Гунчика з приводу можливого ви­ділення квартир під житло в приміщенні ПриватБанку для приїжд­жих лікарів. «Чекаємо відповіді», – сказав голова РДА.

Василь Цвид, начальник Держпродспоживслужби у Шацькому районі, поцікавився у Світлани Крецу списком осіб району (для свого відомства), які хворіють на туберкульоз, адже чимало людей з такою хворобою здійснюють торгівлю на місцевому ринку продукцією тва­ринного походження. Доповідачка повідомила, що такий список вони не подають, та й в практиці такого ще не було. Хоча й погодилася, що це питання можна вирішити в робочому порядку.

Про роботу служби у справах дітей щодо виявлення та обліку ді­тей із сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, розповідала її очільниця Людмила Єрофєєва. За її словами, у 2016 році виявлено і взято на облік 14 дітей, які проживають в 5 сім’ях, що не забезпечують створення умов для їх виховання та розвитку. На 1 лютого цього року на обліку у службі перебуває 48 дітей, які проживають в 21 сім’ї цієї категорії, де батьки зловживають алко­голем і ухиляються від виконання батьківських обов’язків (2015-му – 34 дітей, в 2014-му – 49). У цих сім’ях проводяться щоквар­та­ль­ні обстеження умов проживання і утримання дітей. Якщо роз­глядати кількість дітей в розрізі сільських та селищної рад, то картина така: Шацька – 22 дітей, Піщанська – 7, Ростанська – 2, Пульмівська – 6, Світязька – 10, Пулемецька – 1.

За період 2014-2016 років підготовлено і подано до суду дві по­зовні заяви для вирішення питання про позбавлення бать­ків­ських прав. Також працівники служби систематично беруть участь у розгляді справ подібного характеру за позовом інших компетен­тних органів чи родичів дітей. За результатами розгляду в суді за цей період 9 батьків позбавлено батьківських прав відносно 14 дітей. З них – 4 усиновлено, 8 влаштовано під опіку, у 2 випадках по­з­бавлення сто­сувалося лише одного із батьків. Однією із форм роботи з ба­тьками, які ухиляються від виконання бать­ків­ських обов’язків, є притягнення їх до адмінвідповідальності. Так, протягом 2016 року службою у справах дітей підготовлено 3 подання в районне відділення поліції про притягнення батьків до відповідальності. Інспектором ювенальної превенції Шацького відділення поліції складено 27 протоколів за невиконання належним чином батьківських обов’язків на громадян району. Дієвим у профілактиці соціального сирітства є функціонування комісії з питань захисту прав дитини при РДА. Про­тягом 2016 року проведено 12 засідань цього колегіального органу, на яких систематично розглядаються питання виконання батьківських обов’язків громадянами відносно дітей.

Про передачу закладів освіти із спільної власності тери­торіаль­них громад сіл, селища, району у спільну власність територіальної громади Шацької селищної ради говорив Анатолій Пех, начальник відділу освіти, молоді та спорту. Це стосується шкіл Шацька, Ме­льників, Прип’яті, Самійличів, Пехів, Положева, Кропивників, а та­­кож Будинку дитячої та юнацької творчості і дитячо-юнацької спор­тивної школи. Процес практично завершений, але ще не про­ве­дена до кінця інвентаризація майна спортшколи. Василь Голя­динець висловив зауваження з цього приводу, адже виконання цієї роботи мало бути зроблено ще до 20 січня. «Якщо ваша комісія сама не справляється, ми підсилимо її склад за рахунок інших спе­ціалістів», – сказав головуючий.

Останнім питанням, яке розглядалося на оперативці, стосу­ва­лося плану заходів дій влади району щодо пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році. Його озвучила Наталія Борсук, завідувач сектору оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту. З її слів можна зробити висновок, що на даний час немає загрози серйозних підтоплень в районі, можливі лише локальні, тобто в окремих обійстях. Це підтвердив і Анатолій Мизовець, начальник міжрайонного управління водного господарства, фа­хівці якого постійно здійснюють моніторинг рівня води у Західному Бузі. Утім, від себе скажу, що локальних підтоплень вистачає. Це всі бачать навіть по Шацьку, де на початку тижня вода заполонила центральні вулиці та оселі людей, які знаходяться поблизу загачених стічних ровів. В таких випадках на допомогу населенню виїжджають пожежні автомобілі, які відкачують воду. В цей зовсім не привабливий для Шацька час він нагадує таку собі маленьку Венецію. Тому неп­ростої роботи для місцевої влади вистачатиме.

Віктор ГРИЦЮК.