Головна Освіта Тамара Мазурок: «Всі діти добрі, от тільки кожне наступне покоління учнів є...

Тамара Мазурок: «Всі діти добрі, от тільки кожне наступне покоління учнів є жвавішим за попереднє»

4060

Щороку, першої неділі жов­тня, Україна відзначає День вчи­теля. В цей день вітаємо учителів – людей, які стають нам другими батьками, прово­дять нас до дорослого життя. Не лише професійне свято, а й день народження святкує цими осінніми днями Тамара Володими­рівна Мазурок. 6 жовтня їй ви­повнюється … Утім, про вік жін­ки не прийнято говорити на за­гал. Більше чверті століття вона віддала учительській справі в Шацькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Вчитель географії та біології, класний керівник, шкільний пси­хо­лог, вона завжди енергійна, усміхнена. Попри всі негаразди життя, Тамара Володимирівна уже 5 випусків  школярів (з них 2 неповних) відпустила з-під сво­го крила. «Навчилася, – ка­же, – залишати за порогом шко­ли усе, що в мене відбувається вдома. Діти не винні в моїх проб­­ле­мах».

Без перебільшень, ніколи не чула, щоб хтось із учнів жалівся на цю учительку. Всі люблять, всі з приємністю згадують шкіль­ні роки. Дуже добре пам’ятаю своє навчання в школі. Тамара Володимирівна з мудрістю вмі­ла розв’язати конфлікти між учня­ми як психолог, зацікавити своїм предметом як вчитель і зорганізувати як класний керів­ник. До сьогодні пам’ятаю остан­ні виховні години в 11 класі, тоді наша «класна мама» говорила нам: «Що б не ста­лося, завжди залишайтеся людьми».

Розпитую про життя. «Зви­чай­не в мене життя, нічого осо­б­ливого, – усміхається. – Піс­­ля школи (випуск 1982 року) навчалася в професійно-тех­нічному будівельному училищі №2 м. Луцьк, через рік всту­пила до Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Укра­їнки на природничо-ге­о­гра­фічний факультет, який закінчила в 1988 році. Піз­ніше (1989 рік) пішла працю­вати в школу і досі тут». В 1992 році молода вчителька, попри те, що був тоді вже ма­ленький синочок Сергій, здобу­ла другу ви­щу освіту за спеці­альностю «Ви­к­ладач спеці­а­льних дис­цип­лін практичної пси­­хології». Каже, що основним напрям­ком роботи вважає пси­­хологію, це ближче до душі. На моє за­питання про тепе­рішніх нес­лу­х­няних дітей лише усміх­ну­лася: «Ні, всі діти добрі, лише кожне наступне покоління учнів є жвавішим за попереднє».

Вчителька згадує своїх ви­пус­кників зі сльозами на очах: «Зразу вони при­ходять ма­ле­нь­кими, незібраними: той того вщипнув, стукнув… А по­тім до­рослішають, ста­ють сер­йозними і ось тільки звикнеш до них – йдуть в доросле жит­тя…».

Сьогодні під керівництвом Та­мари Володимирівни – вось­ми­к­ласники. Класна мама і пси­холог не старішає. Все та ж усміш­ка і безліч запитань про те, як справи, як життя. Уже й мале­нька онучка в неї під­рос­тає…

Сьогодні від імені усіх учнів вітаю Тамару Володимирівну з днем народження та Днем вчи­теля! Хочеться побажати залишатися ще надовго такою ене­ргійною.

Багато слів буде сказано в цей день, багато подаровано квітів… Але це все ніколи не ком­пенсує вчителю сил, вкла­де­них в майбутнє кожної ди­тини. Низький уклін вам, вчи­телі! Нехай Господь дає вам всім сили і снаги!

Ірина ХВИСЮЧИК.