Головна Освіта Веселі дні у позашкільних таборах в Шацьку

Веселі дні у позашкільних таборах в Шацьку

3333

Коли закінчується навча­ль­ний рік, для школярів почи­на­ється весела і яскрава пора – канікули! Але провести всі со­нячні дні вдома перед теле­ві­зором і комп’ютером – це зали­шитися без гарних емоцій, но­вих друзів, різноманітних роз­ваг, бо ж літо – це час, коли ді­­ти мають можливість від­по­чити від шкільних кло­потів.

Тому після завершення ро­боти шкільних таборів відпо­чинку почали свою роботу про­фільні табори на базі поза­шкільних нав­чальних закладів нашого селища: Будинку дитя­чої і юнацької творчості – «Ро­машка» і Шацької дитячо-юна­цької спортивної школи – «Олім­пієць» (на фото). На сьогод­ніш­ній день літній відпочинок дітей у профі­ль­них табо­рах – це добре на­ла­год­жений процес, який з кож­ним роком все біль­ше удо­с­­ко­на­люється.

Ді­ти із задоволенням відві­дували позашкільні табори, ро­бота яких була насичена різно­маніт­ними цікавими подіями: що­ден­ними конкурсами, розва­гами, змаганнями, екскурсіями тощо. Гарному відпочинку дітей у цих таборах сприяло і якісне двора­зове харчування.

Цього літа у таборі «Ромаш­ка» (директор Світлана Шу­мук) при БДЮТ відпочивало 55 дітей. Два загони табору «Со­нечко» і «Веселка» змагалися між собою, збираючи у свою скарбничку завойовані в іграх, конкурсах і змаганнях сонечка, які прикріплювали на свої дош­ки. Кожного дня в таборі орга­нізовувалися певні тематичні заходи: перший день роботи та­­бо­ру пройшов під гаслом «Да­вай зна­йомитися знову!». А вже наступні дні закружляли дітей у вирі розваг та весе­ло­щів. Дні сміху, Нептуна, мис­тецтв, фан­та­зера, квітів, казки, тан­ців, ро­­зумника, спорту і здоров’я, гос­­­подарочки, ре­ко­р­дів та інші залишили у дітей незабутні вра­ження та масу приємних спо­гадів, яскравих емоцій.

В останній день роботи по­зашкільних таборів спільно з відділом освіти та відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Шацької РДА (начальник Сергій Стаднік) були проведені захо­ди до Дня родини. В «Олімпійці» відбулися змагання на пер­шість табору із веслування. А у сквері біля пам’ятника Тарасу Шевченку в таборі «Ромашка» був організований конкурс «Міс та Містер табору», участь у якому взяли 9 вихованців БДЮТ. Демонструючи усі свої вміння і таланти у різноманітних кон­ку­р­сах – талантів, інтелекту­аль­ному конкурсі, конкурсах для хлопців (заплести дівча­там косу) та дівчат (пришити ґуд­зика), дефіле по сцені з кни­гою на голові та інших, учас­ники з усмішками на обличчях впевнено переконували журі у тому, що достойні перемоги. Пе­реможцями конкурсу стали: «Міс табору» – Тетянка Ку­ла­чук, «Містер табору» – Олек­сандр Ягодинець. Визначено було і «Міс та Містера усмішки», «Міс грацію», «Міс чарівність», «Містера симпатію». А пере­мож­ців та найактивніших учас­ників загонів було нагород­жено призами.

З 17 червня розпочав ро­боту і табір «Олімпієць», в якому за 14 днів відпо­чи­ло 80 дітей у трьох профі­льних загонах (веслування – 30 дітей, боротьби дзюдо – 40, футболу – 10). Під час роботи табору діти активно займалися обраними вида­ми спорту, заняття з яких проводились на відкритому повітрі, що сприяло якісно­му відпочинку дітей. Окрім того, загін відділення фут­болу провів товариські зус­трічі з командами інших ДЮСШ, які відпочивали в Ша­цькому районі. Борці з дзюдо проводили спільні тре­нування з вихованцями ДЮСШ інших міст, в тому числі і з сусідньої Білорусі. В день за­криття табору веслува­льни­ки взяли участь в першості та­бору з веслування на бай­дар­ках і каное, де показали рівень своєї підготовки за період тре­нувань. Переможці змагань отри­­мали грамоти Шацької ДЮСШ.

Саме завдяки злагодженій та чіткій роботі тренерів та ке­рівників гуртків вдалося забез­печити цікавий, змістовний, актив­ний та корисний відпо­чинок вихованців позашкілля.

Віта ШЕПЕЛЯ.