Головна Освіта Викладач Шацького лісового коледжу – про секрет жіночності, любов до всього живого...

Викладач Шацького лісового коледжу – про секрет жіночності, любов до всього живого та професійну самореалізацію

5748

Весняний жіночий день для Надії Положевець, виклада­ча Шацького лісового коледжу імені В.В.Сулька, цього року осо­бливо багатий на увагу та позитивні емоції. 8 Березня теп­ло своїх сердець, слова вдяч­но­сті та душевні подарунки несли їй, окрім чоловіка і трьох синів, ще й 30 студентів ко­леджу.

– Це також мої діти! – уточ­нює Надія Петрівна. – Три де­ся­т­ки першокурсників з 1 ве­рес­ня вступили в студентське жит­тя під моїм керівництвом. Їм, 15-річним, важко без шкіль­них друзів, без сім’ї. Хоч і виле­тіли з батьківського гнізда, та мають велику потребу в лю­бові, турботі, підтримці, нас­та­нові. Тому стараюся їм за­мі­нити маму, об’єднати їх спі­ль­ними інтересами в дружну студентську сім’ю і навчити пре­мудростей цікавої лісогос­подар­ської справи.

В коледжі, де відбувалася на­ша розмова, 11 група саме готу­валася до святкування 8 Бе­ре­з­ня. Нарядні дівчатка з нетер­пінням очікували на сюрприз від хлопців. Останні не змусили се­бе довго чекати – привітали пре­­красну половину на чолі з кура­тором квітами. Поки студенти ласували тортом і кавою, смія­лися і жартували, ми з Надією Петрівною поговорили про тон­кощі її роботи, про любов до при­роди, про сім’ю і жіночий день.

– Такі маленькі свята, як от 8 Березня, ми з групою намага­є­мося організовувати часто. Ві­тали наших хлопців – майбутніх захисників, не забуваємо про іменинників, збираємося разом на тематичні виховні години. Ці заходи об’єднують дітей, – роз­повідає викладач.

Надія Положевець, урод­жен­ка села Павловичі Локачин­сько­го району, після школи навча­ла­ся в Шацькому лісному тех­ні­кумі. І хоча здібну випускницю направили після закінчення нав­чального закладу на роботу в Володимир-Волинський держ­ліс­госп, вона через деякий зно­ву повер­ну­ла­ся в Шацький ра­йон. Вийшла за­між за місцевого жителя і пере­ї­хала жити в село Положево.

На роботу в Шацький лісо­вий коледж Надія Петрівна вла­штувалася в 2009 році. Закін­чила магістратуру Львівського лісотехнічного університету і на даний час викладає предмет «Озеленення населених місць» та управляє тепличним госпо­дарством коледжу. Навчає сту­дентів вирощувати посадковий матеріал: декоративні рослини і лісову культуру – сосну зви­ча­й­ну; створювати проекти лан­д­шафтного дизайну.

– Надворі вже весна. Дуже скоро на території коледжу за­кипить робота з озеленення. Будемо разом зі студентами ви­саджувати квіти, декора­тив­ні кущі, оновлювати наш ден­­дропарк, оскільки дуже ба­гато дерев, в тому числі і рід­кісних, уже віджили свій вік, – Надія Пе­т­рівна ділиться плана­ми на ма­й­бутнє.

Той, хто обирає лісівничу про­­фесію, повинен любити приро­ду, рослини, ліс. Одним студен­там цю любов прищепили змал­ку батьки, з іншими тепер пра­цює викладач. Зізнається, що бу­ває непросто, проте резуль­тат радує. Хлопці переважно цікавляться лісовими культура­ми, створенням парків, скверів, декоративних садів, малими архі­тектурними формами, защеп­лен­ням дерев; дівчата – квітами, оформленням композицій, клумб. Студенти мають знати, як пра­ви­льно зібрати насіння, зберегти його, підготувати до посіву, посі­я­ти. Зго­дом – доглянути, позбу­ти­ся шкід­ників, вилікувати хво­робу.

Зі слів Надії Петрівни, в нашій міс­цевості популярним стає ви­­ро­щування лохини садової – над­звичайно корисної і смачної яго­ди. Викладач особисто дос­лід­жувала тему приживлюваності лохин в наших природних умо­вах – працювала в ростансь­ко­му розсаднику, спостерігаючи, як при­живаються висаджені мето­дом живцювання рослини. З’я­су­вала, що лохина – воістину по­ліська ягода, оскільки рослини на 70% прижилися.

При нагоді Надія Положевець дала декілька корисних порад міс­цевим садоводам щодо виро­щу­вання ягід:

– Найкраще висаджувати такі сорти лохини, як Дюк, Не­льсон, Торо. Садити слід в ни­зовині, але слідкувати, щоб там не застоювалася вода. Лун­ку під посадку копати не в гли­бину, а в ширину, оскільки коре­нева сис­тема в лохини поверх­нева. Ґрунт під рослиною пот­рібно постійно підкислю­вати, на зиму вкривати – бажано кислот­ними сосновою тирсою чи хвоєю. Ґрунти нашої місце­вості спри­ят­ливі для ло­хини, тому при пра­вильному дог­ляді будете пос­тійно мати до столу вітамінні ягоди!

Любов до всього, що пророс­тає з землі, в Надії Положевець проявляється не тільки на ро­бо­ті, а й вдома. Розкішний сад, море квітів, продуманий ландшафтний дизайн – все це вимагає не лише любові, а й багато часу і терпін­ня. Добре, що вдома Надія Пет­рів­на має гарних помічників – чо­ловіка і трьох синів. Сини вже доб­ре знають, як обрізати сад, знайомі з таким методом роз­мно­ження рослин, як живцювання, цікав­ля­ться вирощуванням ло­хин. Саме мамі вони завдячують цими знан­нями і практичними на­виками.

В жіноче свято найрідніші для Надії Петрівни чоловіки тради­ційно дарують їй великий букет вербових котиків і стараються оточити маму і дружину особли­вою увагою і турботою.

«Я ж у них одна, тому 8 Бе­резня для мене – це завжди день відпочинку і приємних сюр­при­зів», – підсумувала з усмішкою на обличчі щаслива мама, муд­рий педагог і професійний фахі­вець лісової галузі.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.