Головна Політика Обранці громади просять Національну комісію з питань Червоної книги України ...

Обранці громади просять Національну комісію з питань Червоної книги України переглянути статус сальвінії плаваючої

580

Звернення депутатів Ковельської міської ради VIII скликання до Національної комісії з питань Червоної книги України щодо перегляду статусу сальвінії плаваючої або сальвінії плавучої (Salvinia natans)

Впродовж останніх десяти років на водоймах Волині, в тому числі і на правій притоці річки Прип’ять – річці Турія, яка протікає на території міста Ковеля та району, відбувається масове збільшення популяції невеликої плаваючої різноспорової папороті – сальвінії плаваючої або сальвінії плавучої (Salvinia natans), включеної до Червоної книги України з природоохоронним статусом- неоцінений в межах держави.

Salvinia natans приурочений до мезо-евтрофних і евтрофних прісноводних замкнутих або слабопроточних водойм, що добре прогріваються, з мулисто-піщаними і мулистими відкладами на слабозатінених ділянках з товщею води 30-50(250) см (оптимальний розвиток 30-50 см) і її незначним поверхневим коливанням. Входить до складу плаваючих угрупувань (кл. Lemnetea), де виступає діагностичним видом ряду асоціацій (Spirodelo-Salvinietum natantis, Lemno minoris-Salvinietum natantis, Salvinio-Hydrocharietum тощо). Охороняють на територіях Дунайського і Чорноморського БЗ, Канівського, Дніпровсько-Орільського, “Розточчя”, Луганського (відділення “Станично-Луганське”) ПЗ, ряду РЛП (“Трахтемирів”, “Диканський”, “Кременчуцькі плавні”, “Загребля”, “Печенізьке поле”), а також багатьох заказників державного і місцевого значення (ЧКУ, 2009).

Стрімке розповсюдження Salvinia natans відслідковується на багатьох водоймах України та сусідніх країн.

Згідно досліджень І.Ю. Парнікози вид останнім часом швидко поширюється як на правобережній, так і лівобережній заплаві річки Дніпро. На Оболонській заплаві вид виявлений в озері Лукове біля затоки Верблюд, на акваторії затоки Тартак та Вовкувата. Наявна сальвінія і у водоймах лівобережної заплави: на стариці Десни біля основи Сваромського півострова, затоці та озері між урочищами Моложі та Городище та Троєщинській заплаві, на озері Вигурівське Середнє, Півкруглій затоці урочища Запісоччя, озера Малинівка. Щільні зарості сальвінії виявлено на озерах Осокорківської заплави.

Така ж невтішна ситуація спостерігається і на інших водоймах нашої держави.

Невпинне збільшення цього виду рослин зумовлене, перш за все, кліматичними умовами.

У висновках фахівців інституту ПАТ “Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва” (ПАТ “Укрводпроект”) зазначається, що на водність річки Турія радикально вплинули кліматичні фактори, а саме обсяг опадів у теплий період. За даними гідрометцентру середня кількість опадів теплого періоду останніх років відповідала показнику середньопосушливого року- 75% забезпеченості за водністю, були періоди, коли кількість опадів знижувалась до показників вельми посушливих років — 95% і менше забезпеченості за водністю. Крім того, перевищувала середні багаторічні норми і температура повітря. За описаних вище умов вода значно прогрілась, що викликало активний розвиток вищої водної рослинності, зокрема сальвінії плаваючої (ТЕО “Очищення русла р.Турія в межах м. Ковель для покращення гідрологічного стану” з розділом “Оцінка впливу на навколишнє середовище”, 2017).

У Віснику ХНУ імені В.Н. Каразіна серія “Екологія”, (вип. 14-2016) описується проведене у період з 2012 по 2015 роки дослідження флори річки Турія, в ході якого виявлено, що сальвінія плаваюча зустрічалась на 50 % ділянок.

У звіті з флористичного обстеження, що проведене у 2020 році Волинським національним університетом імені Лесі Українки, відмічено утворення суцільних заростей Salvinia natans з великою кількістю особин на 1 кв.м. (120-200 особин) на багатьох ділянках русла річки Турії в межах міста Ковеля.
Все це знижує рекреаційні можливості водойми та є підгрунтям для звернень громадян та громадських організацій, обговорення в засобах масової інформації.

З огляду на вищевикладене, у зв’язку з пом’якшенням кліматичних умов і, відповідно, із ширшим розповсюдженням зазначеного виду рослин, враховуючи звернення ГО “Патріот Ковеля” ми, депутати Ковельської міської ради VIII скликання, просимо переглянути статус сальвінії плаваючої або сальвінії плавучої (Salvinia natans) та виключити даний вид з Червоної книги України.

Прийнято на третій позачерговій
сесії міської ради 15.01.2021 року
Джерело