Головна Цікаво В Шацькому районі піднялися ціни на проїзд в громадському транспорті

В Шацькому районі піднялися ціни на проїзд в громадському транспорті

2727

 

Мало не щодня доводиться бачити та чути про підвищення цін на продукти, одяг, промис­лові товари, комунальні пос­луги, пальне… Змиритися з та­ким явищем чи обурюватися – люди уже не знають. Нові ціни, як і очі­кувалося, встановилися і на проїзд у автобусах та марш­рутках між­районного та примі­ського сполучення. Зважаючи на значне подорожчання паль­ного, цей крок перевізників ви­дає­ться логічним та виму­ше­ним, проте така цінова політика відчутно вдарила по кишенях пос­тійних пасажирів. Баталії навколо цін за проїзд розго­ряю­ться майже по всіх обласних центрах країни, оскільки вико­навчі комітети міських рад вс­та­новлюють тарифи відповідно до економічного обґрунтування та пропозицій, поданих перевіз­никами. Не став винятком і наш обласний центр, де на засіданні виконкому Луцької міської ради чи­мало суперечок точилося при розгляді питання про підви­щен­ня та затвердження тарифів за проїзд у міському транспорті. Зреш­тою, перевізників, котрі ви­­­ма­гають підвищення цін, мож­­на зро­зуміти: значно зрос­ла вар­тість пального, подорож­ча­ли зап­частини для ремонту ав­тот­ранс­порту і його технічне обс­лу­го­вування, та й водіям пот­рібно платити за­­ро­бітну плату. Тож квитки в серед­ньо­му стали дорож­чи­ми на 35-40 копійок за один паса­жиро-кілометр. Але ж і людям заробітну плату ніхто не підви­щував, а буває, й зов­сім вип­лачують її із запіз­нен­ням. То як бути?

Нещодавно до редакції звер­нулися кілька жителів сіл Сві­тязь та Пульмо, котрі змушені щодня добиратися у районний центр на роботу та назад до­дому чи часто бувати в Ша­цьку в особистих справах. Ко­ли ж ра­ніше водієві до с. Світязь платили 1,90 грн., то тепер кви­ток по­до­рожчав до 2,40 грн. Проте інколи водії, не маючи здачі дрібними ко­пійками, заок­руглюють суму за проїзд до 3 грн., на що особливо на­рікають па­сажири. І така ситуація не ті­льки на одному світязь­кому мар­ш­руті. За кілька таких проїз­дів без здачі набіжить ще на один квиток. Буває, правда, що во­дії заокруглюють плату за проїзд і на користь пасажира, коли, скажімо, вартість квитка до с. Са­мій­личі по документах ста­новить 4,25 грн., а беруть лише 4 грн. Проте таке трапляє­ться рідше. Тож як бути в таких ситуаціях та чи можна якось ви­рішити проб­лему, вплинути на водіїв, у яких не завжди зна­ходяться коп­і­йки для здачі?

Підвищення плати за проїзд видається, на перший погляд, не надто помітним, проте відчут­ним стає для пасажира, котрий зму­шений часто користу­ва­ти­ся послугами рейсових автобу­сів. За проїзд до с. Пульмо те­пер до­ве­деться заплатити від 6,30 грн. до 7 грн., до с. Піща – від 5,50 до 7 грн., до с. По­ло­жево – від 2,80 грн., тобто 3 грн. (було 2,20 грн.), до с. Са­мійличі – 4,25 грн. (було 3,30 грн.), до с. Кропивники – 10,50 грн. (було 7 грн.). За проїзд до Луцька із ав­тос­танції смт Шацьк до­води­ться викладати від 55,27 грн. до 70,17 грн. (на терно­пі­ль­сь­кий рейс). Але варто відзначити, що суми за проїзд залежать від ви­ду маршруту. «Виходить, одним дохід у вигляді оплати за проїзд в маршрутному таксі збіль­шили, а іншим заробітні плати – ні? Скоро вся зарплата йтиме на проїзд!» – читаю відгук однієї волинянки на статтю про під­ви­щення цін у маршрутках об­ласті, розміщеній в об­ласному Інтернет-виданні. Подібних ко­мент­арів там – безліч, в яких волиняни обу­рюються ще й тим, що сьогодні, мабуть, ні пе­ре­­віз­никам, ні владі не вигідно зап­­ро­ваджувати прозорий ме­­ха­нізм роз­рахунків тарифу. Прак­­тично неможливо (чи прос­то не хо­чуть) встановити реа­льні об­ся­ги пасажиропотоків по кож­ному маршруту – основ­ного по­каз­­ника, який дає змогу об­чис­лити рентабельність, бо прак­тично немає реального конт­­ролю за видачею квитків па­сажи­рам водіями автобусів. Тому й еко­номічні обґрунту­вання під­ви­щення цін за проїзд, які по­дають перевізники до ор­ганів влади, можуть викликати сум­нів. Часто доводиться чути на­рі­кання касирів на автос­тан­ціях, адже люди не звикли ку­пу­вати квитки у касах, мовляв, у водія дешевше. Тим часом квиток мо­же стати основним до­казом у спорах та, звісно, страховкою пасажира.

Як вихід із ситуації навколо підвищення тарифів за проїзд користувачі соцмереж у своїх відгуках пропонують пересісти на велосипеди – і гроші зао­щад­жуються, і для здоров’я корис­но. Та й жи­телі європейських міст уже десятиліттями звикли ко­ристу­ва­тися у повсякденному житті велосипедами. Хоч, звіс­но, українські реа­лії поки що значно далекі від європейських: взимку на морозі та по снігу, а ще в дощ та при поганій дорозі не дуже то й поїдеш на дво­ко­ліс­ному транспорті. Просто під­няти тарифи на проїзд завжди було найпростішим кроком, але як воно буде відбиватися на людях в сукупності із підняттям цін на усі товари та види послуг, мабуть, мало кого цікавить.

Віта ШЕПЕЛЯ.