Головна Економіка Назвали умови та особливості розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах...

Назвали умови та особливості розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах у банках

3024

У грудні 2017 року до Бюджетного кодексу України внесені зміни, які суттєвим чином розширюють можливості місцевих фінансових органів щодо управління тимчасово вільними коштами місцевих бюджетів та залучення на цій основі додаткових доходів до відповідних бюджетів.

Зокрема, передбачено, що керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням відповідної місцевої ради не лише здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах у банках, а також здійснювати відповідні операції шляхом придбання державних цінних паперів. Обов’язковою умовою для здійснення таких операцій є прийняття відповідною місцевою радою рішення про делегування повноважень на придбання облігацій внутрішньої державної позики місцевим фінансовим органам.

Відтак, 14 липня 2018 року набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів», якою врегульовано технічні питання здійснення відповідних операцій.

Згідно постанови тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики зі строком обігу до одного року, від одного до п’яти років та більше п’яти років. Таким чином, при здійсненні відповідних операцій тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів можуть, на відміну від операцій з депозитами, розміщуватися не лише у межах одного бюджетного року, але і на більші терміни.

При цьому, необхідно зазначити, що дохідність операцій з придбання державних цінних паперів є вищою, ніж від операцій з розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах.

Для прикладу, у 2018 році розміщення місцевими фінансовими органами тимчасово вільних коштів на депозитах у банківських установах здійснювалось за середньою ставкою 10 % річних, тоді як номінальна дохідність операцій з  придбання державних цінних паперів складає 15-17 %.

Разом із тим, слід враховувати, що облігації внутрішньої державної позики, на відміну від діючих сьогодні депозитів, є виключно строковим фінансовим інструментом, який не передбачає дострокового погашення. Тому відповідні операції доцільні лише щодо коштів місцевих бюджетів, використання яких у часі є досить довгим, і придбання ОВДП не призведе до втрати платоспроможності відповідного бюджету.

Номінальна вартість облігацій становить 1000 гривень. Їх випуск здійснюється на первинному ринку Міністерством фінансів України.

Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України.

Розміщення ОВДП здійснюється на аукціонах, які проводить Національний банк України за ініціативою Мінфіну. Учасниками розміщення облігацій є банки–первинні дилери та Національний банк України. До аукціонів допускаються банки–первині дилери, які відповідають певним умовам та взяли на себе відповідні зобов‘язання.

Наразі, за інформацією офіційного сайту Мінфіну (https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ovdp) такими первинними дилерами є 12 банківських установ:

АТ “Укрексімбанк”;

АТ “Ощадбанк”;

ПАТ “Сітібанк”;

ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”;

АБ “Укргазбанк”;

АТ “ОТП Банк”;

ПАТ “ПУМБ”;

АТ “УкрСиббанк”;

АТ “Райффайзен Банк Аваль”;

ПАТ “АЛЬФА-БАНК”;

ПАТ “КРЕДОБАНК”;

ПАТ АБ “Південний”.

Придбання ОВДП місцевими фінансовими органами може здійснюватися виключно через відповідних первинних дилерів, які можуть купувати для них необхідні державні цінні папери.

Загалом придбання ОВДП здійснюється шляхом відкриття рахунка в цінних паперах у відповідній банківській установі та здійснення цією установою банку брокерського обслуговування на ринку цінних паперів.

Вибір банківської установи для здійснення відповідних операцій згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 має відбуватися виключно на конкурсній основі. При цьому, переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів на відповідний строк.

Для розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів місцевий фінансовий орган має подати банку заявку з визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів, у якій ставка дохідності їх придбання не зазначається. Дохідність ОВДП буде встановлюватись фактично під час проведення аукціону на ринкових умовах.

Департамент фінансів облдержадміністрації спільно з установами банків–первинних ділерів продовжуватиме вивчати технічні питання здійснення відповідних операцій для надання, за потреби, методологічної та консультаційної допомоги працівникам місцевих фінансових органів та органів місцевого самоврядування.

Департамент фінансів облдержадміністрації.