Головна Економіка НКРЕКП відреагувала на звернення Волинської облради щодо тарифів на електроенергію

НКРЕКП відреагувала на звернення Волинської облради щодо тарифів на електроенергію

4195

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  розглянула рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019 № 23/66 «Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо відновлення дії тарифів, диференційованих за періодами часу для непобутових споживачів» .

“11.06.2017 набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), відповідно до якого запроваджується реформування ринку електричної енергії. Так, Законом передбачено, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (передача та розподіл електричної енергії), з іншого – запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії, розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку електричної енергії (виробництво та постачання), вільний вибір контрагентів та забезпечення права споживача обирати постачальника електричної енергії. Тобто, на оптовому і роздрібному ринках електричної енергії має діяти принцип вільного ціноутворення.
З 01.01.2019 відбувся перший етап впровадження нового ринку електричної енергії, зокрема НКРЕКП здійснено заходи з відокремлення діяльності з постачання від діяльності з розподілу електричної енергії, що є необхідним та надважливим чинником для забезпечення конкуренції на ринку електричної енергії.
Згідно з частиною шостою статті 72 Закону, з 01.01.2019 постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами, крім випадків, встановлених цим Законом, а саме, постачання електроенергії споживачам постачальниками універсальних послуг та постачальниками «останньої надії».

Постачання  електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником.

Слід відмітити, що пріоритетним завданням вдосконалення державної тарифної політики в електроенергетиці, визначеним у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2016 № 294 та схваленій постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII, є ліквідація перехресного субсидіювання, забезпечення прозорості встановлення тарифів.
Водночас, пунктом 3 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що до дати початку дії нового ринку електричної енергії НКРЕКП має забезпечити відсутність перехресного субсидіювання між різними категоріями споживачів. Відповідно до Закону датою початку дії нового ринку електричної енергії визначено 01.07.2019.

Крім того, статтею 7 Закону передбачено, що ціни та тарифи на ринку електричної енергії, що регулюються державою, не повинні, зокрема, допускати перехресного субсидіювання між користувачами системи.

У зв’язку з вищезазначеним, на виконання Закону з 01.01.2019 тарифи, диференційовані за періодами часу (для непобутових споживачів), які визначалися згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20.12.2001  №  1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (далі – Постанова № 1241), втратили чинність згідно з постановою НКРЕКП від 23.08.2018 № 894.

Разом з тим, визнання Постанови № 1241 такою, що втратила чинність, забезпечило зменшення перехресного субсидіювання між різними категоріями споживачів на 3,5 млрд грн.

Варто зазначити, що до впровадження повномасштабного ринку електричної енергії продовжує функціонувати Оптовий ринок електричної енергії України, на якому ціна електричної енергії формується погодинно та пропорційно добовому графіку навантаження, а саме, у періоди максимального навантаження Об’єднаної енергетичної системи України ціна на електричну енергію найвища, у періоди мінімального навантаження – найнижча. Відповідно, енергопостачальник має змогу формувати ціну на електричну енергію для споживача з урахуванням рівня погодинної ціни на електричну енергію в Оптовому ринку електричної енергії України. При цьому, прилад обліку споживача має дозволяти фіксувати обсяг споживання електричної енергії у розрізі кожної години доби, а площадка вимірювання споживача має бути віднесена до групи «а». Порядок віднесення площадок вимірювання споживачів до групи «а» є додатком до Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118 (далі – Тимчасовий порядок).

Отже, споживачі електричної енергії, які користувалися тарифами, диференційованими за періодами часу, мають змогу, за умови забезпечення погодинного обліку електричної енергії та віднесення площадки вимірювання споживачів до групи «а», обрати відповідного електропостачальника та укласти з ним договір із застосуванням цін, що враховують добовий графік споживання електричної енергії.
Водночас, повідомляємо, що згідно з абзацом одинадцятим пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, тимчасово, на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону.

Відповідно до статті 63 Закону постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.
Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах.

Відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 72 Закону, постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам здійснюється постачальниками універсальної послуги відповідно до статті 63 Закону або іншими електропостачальниками.

Відповідно до положень Закону та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018  №  312
(далі – Правила), електропостачальник до укладення зі споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу має надати інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір комерційних пропозицій.

Відповідно до пункту 3.2.1 глави 3.2 розділу III Правил споживач перед укладенням договору про постачання електричної енергії споживачу має ознайомитись з умовами постачання електричної енергії, правами та обов’язками, обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві- приєднані до умов договору. Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком до укладеного відповідним електропостачальником та споживачем договору.

Статтею 58 Закону передбачено, що споживач, зокрема має право змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом та Правилами.

Процедура вибору та зміни електропостачальника електричної енергії здійснюється відповідно до Правил.

При цьому необхідно відмітити, що діючими нормативно-правовими актами не передбачено застосування тарифів диференційованих за періодами часу постачальниками універсальних послуг. Для застосування тарифів диференційованих за періодами часу споживачу необхідно звернутись до електропостачальників, які постачають електричну енергію за вільними цінами.

Звертаємо увагу, що перелік постачальників, які уклали договір на розподіл з ПАТ «Волиньобленерго» та відповідно планують постачання електричної енергії на території Волинської області наведено на веб-сайті ПАТ «Волиньобленерго» ditto ://energy.volvn.ua/foruser/pree/voe- reestr 281218.pdf).

Крім цього, повідомляємо, що на засіданні НКРЕКП, яке відбулось
11.06.2019  у формі відкритого слухання, було прийнято постанову НКРЕКП від
11.06.2019  № 1031 «Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2018 року № 2118». Зазначені зміни дають змогу віднесення до групи «а» також і площадок вимірювання споживачів, які мають зонний облік електричної енергії, а також дозволять споживачам із зонними приладами обліку електричної енергії обрати електропостачальника та укласти з ним договір із застосуванням цін, що враховують добовий графік споживання електричної енергії”, – йдеться в повідомленні члена НКРЕКП Дмитра Коваленка.