Головна Економіка Право на виконання будівельних робіт

Право на виконання будівельних робіт

4245

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постановою КМУ від 13.04.2011 р. №466 визначено процедуру виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення діючих підприємств, реставрації, капітального ремонту. Згідно зі ст. 34 вказаного закону замовник має право виконувати будівельні роботи після: направлення замовником до органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва, що належать до І-ІІІ категорії складності; видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва, що належать до ІV і V категорії складності.

До об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, належать індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 300 м2, господарські будівлі і споруди, зокрема гаражі, які розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.

Хочу звернути увагу читачів на окремі терміни та визначення понять, які вживаються в будівельних нормах.

Нове будівництво – будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Реконструкція – перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміну основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо).

Капітальний ремонт – сукупність робіт, які передбачають втручання у несучі конструктивні системи при заміні або відновленні конструкцій, інженерних систем та обладнання введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва без зміни їх функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Технічне переоснащення – комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів невиробничого призначення, техніко-економічного рівня виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним.

Окремі громадяни вважають, що якщо вони мають документи, які посвідчують право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться певна будівля, то власник цієї будівлі має право з нею робити що завгодно без оформлення відповідних документів (наприклад, в житловому будинку відкрити магазин, майстерню, заклад громадського харчування та інше). Така думка хибна тому, що вона веде до порушення чинного законодавства, за що передбачена адміністративна відповідальність.

Хочу звернути увагу громадян на необхідність дотримання вимог чинного законодавства і недопущення його порушення.

Якщо в вас виникнуть питання щодо конкретного об’єкту містобудування, можете звернутись в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, де безпосередньо отримаєте відповідні консультації або за телефоном 2-92-18.

Дмитро ТЄНІН, головний державний інспектор інспекції ДАБК у Волинській області.