Головна Економіка Від­бувся ІV міжнародний турнір з бо­ротьби дзюдо серед юнаків

Від­бувся ІV міжнародний турнір з бо­ротьби дзюдо серед юнаків

3788

5-7 червня на території пан­сіонату «Шацькі озера» під пат­ронатом Президента Федерації дзюдо Волині, народного депу­та­та України Степана Івахіва від­бувся ІV міжнародний турнір з бо­ротьби дзюдо серед юнаків 2003-2004 та 2005-2006 років народ­ження. Змагання пройшли на бе­резі мальовничої перлини на­шого краю – чарівного озера Сві­тязь. Безпосередньо займа­лися орга­ні­зацією турніру Руслан Кузько, директор Шацької ДЮСШ, тренер з боротьби дзю­до, Роман Само­люк, тренер спортив­но­го клу­бу «Торнадо», а також Оле­к­сій Писачук, депутат ра­йон­ної ради.

В турнірі взяли участь ко­манди із 8 міст Республіки Бі­лорусь, 3 команди з м. Київ, ко­манда з м. Одеса, 7 команд з Во­лині. Вже традиційно чемпіоном у командному заліку стали гос­подарі цих змагань – команда Ша­цької ДЮСШ та місцевого спор­тивного клубу «Торнадо». Наші спортсмени здобули най­більше золотих медалей (чо­тири) в осо­бистому заліку. Чем­піо­нами тур­ніру стали Роман Са­молюк, На­зар Горніч, Єлісей Мад­рімов, Микита Нікіфоров. Друге місце дісталося Володимиру То­карсь­кому та Максиму Козаку; третє – Назарові Положевцю, Ар­тему Оксю­ті, Іллі Черв’яку, Кос­тянтину Ціруті, Сергію Це­коту, Борису Голя­динцю та Бог­дану Лончуку.

Спортивне свято вдалося на славу. Сама природа сприяла у проведенні турніру, бо дні ви­да­лися напро­чуд сонячними і теп­лими. Всі діти змогли не тільки поборо­тись на турнірі, але й доб­ре відпочити на озері.

Приємно відзначити, що на турнір зголосились приїхати за­прошені імениті спортсмени, зір­ки світового дзюдо, для про­ве­дення майстер-класу для юних дзюдоїстів, яким вони були ду­же вражені, а по закінченню яко­го змогли взяти автограф та сфотографуватись зі своїми ку­мирами. Серед зірок дзюдо на турнірі були присутні двора­зо­вий призер Олімпійських ігор Ро­ман Гонтюк, срібний призер чемпіонату світу Віталій Бубон, срібна призерка чемпіонату сві­ту Олександра Старкова, брон­зовий призер чемпіонату світу Карен Балаян, чемпіон Європи Сергій Селівонець (Білорусь).

Організатори турніру вис­ловлюють безмежну вдячність за постійну підтримку турніру Степану Івахіву, без допомоги якого ці змагання просто не відбулися б. Тренерський склад Шацької ДЮСШ з дзюдо щиро дякує Степану Петровичу за ува­гу до розвитку спорту в ра­йоні, і зичить удачі у всіх його по­чинаннях! А ще вони наді­ються, що і наступного року він не залишиться осторонь про­ведення традиційного турніру з дзюдо в районі.

Наш кор.