Головна Економіка У м. Івацевичі відбувся міжнарод­ний турнір з боротьби дзюдо серед юнаків та...

У м. Івацевичі відбувся міжнарод­ний турнір з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат

3937

20-22 березня у м. Івацевичі (Білорусь) відбувся міжнарод­ний турнір з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2001 року на­родження та молодших, присвя­чений пам’яті воїнів-інтерна­ціо­налістів. У змаган­нях взяло уча­сть близько 300 юних дзюдоїс­тів з усіх регіонів Білорусі, команди з Росії та Укра­їни. Добре виступили на цих змаганнях спортсмени з Ша­цької ДЮСШ та місцевого спор­тивного клубу «Тор­надо». Так, у своїх вагових категоріях во­ни здобули такі місця: І – Кос­тянтин Цірута (с. Кошари), Сер­гій Цекот; ІІІ – Юрій Чудійович, Андрій Данилюк.

Як завжди, білоруси органі­зували надзвичайно теплий при­йом для шачан на своїй зем­лі. Розмістили їх у комфортних кімнатах, організували дворазове хар­чу­вання.

Наші діти змогли не тільки показати хороші ре­зу­льтати, але й доб­ре відпо­чити після зма­гань. Білоруські тре­нери влаштували для на­ших спортс­менів без­коштовне від­віду­вання міс­це­вого Льо­дового па­лацу, де діти досхо­чу нака­та­­лись на ковза­нах, а на дру­гий день, перед ві­д’їз­дом, по­бу­вали в Івацеви­чівському районному басейні.