Головна Економіка В Шацьку хочуть побудувати новий ЦНАП

В Шацьку хочуть побудувати новий ЦНАП

3417

3 серпня під головуванням Люд­мили Цевух, в.о. Шацького селищного голови, відбулося засідання чергової тридцять сьомої сесії селищної ради сьо­мого скликання.

Про внесення змін до селищ­ного бюджету поінформувала депутатів Надія Дударчук, на­ча­ль­ник – головний бухгалтер фі­нан­сово-господарського забез­пе­чення селищної ради. З її слів, до селищного бюджету надійшло 13 241 090 грн. власних над­ходжень, що становить 112,6% до плану. Перевиконання скла­дає 1 225 090 грн. Надія Васи­лівна ознайомила обранців гро­мади зі змінами, які пропону­ва­лося внести в дохідну і видат­кову частини бюджету. Щодо видатків, то були озвучені такі потреби і відповідно суми: на придбання мотокоси для Самій­личівського старостинського окру­гу – 13 000 грн.; на прид­бання посуду в школи (з розра­хунку по 40 грн. на дитину) та дошкільні навчальні заклади (з розрахунку по 60 грн. на дитину) – всього 20 900 грн.; на спортін­вен­тар для шкіл (25 грн. на дитину); на ремонт сходів і фун­даменту ДНЗ №1 смт Шацьк – 55 000 грн.; на прид­бання ме­б­лів та іграшок у При­п’ятський дитсадок – 10 000 грн. 142 600 грн. зап­лановано спрямува­ти на шко­­ли громади, а саме на спів­фінансування з благо­дійним фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» щодо прид­бання парт у школу с. Пехи; на придбання стендів і жалюзі у біологічний кабінет Мельни­ківської школи, те­ні­сних сто­лів у всі на­в­чальні заклади то­що. Пе­ред­бачені ко­ш­ти і на галузь куль­тури: на прове­ден­ня днів се­ла Мельники і села Прип’ять (від­по­відно 10 000 і 5 000 грн.), на придбання стільців у Самійли­чів­ський СБК (4 000 грн.), на проведення фізкультурно-ма­со­вих заходів (5 000 грн.) тощо.

Чимала сума буде виділена на утримання та розвиток автомо­більних доріг. А саме 270 000 грн. слід передбачити на проектно-кошторисну документацію на поточний середній ремонт доріг: Шацьк-Світязь (від вул. Шково­роди в Шацьку до початку с. Світязь) – 70 000 грн., Шацьк-Прип’ять – 200 000 грн.

Депутати проголосували за всі зміни до бюджету, а також прийняли рішення про спряму­вання медичної субвенції Ша­цькому районному бюджету. Обговорили і питання створен­ня в громаді Центру надання адмі­ністративних послуг (ЦНАПу).

– Оскільки належного при­міщення в селищі не знайш­лося, то ЦНАП вирішили побу­дувати, вклавши в цю справу кошти селищного бюджету. Вартість робіт – 2,5 млн. грн. Орієнтовно до кінця наступ­ного року ми маємо побудувати це приміщення, – зазначила Людмила Цевух.

На сьогодні постало питання виділення земельної ділянки під приміщення цього центру. Роз­глядаються два варіанти: на території старого ринку (зліва від дороги в напрямку с. Піща) та на дитячому майданчику біля храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Ольга ГОРДІЙ