Головна Інтерв'ю Депутати Шацької районної ради зблизька – Валентина Марківна Денисовець

Депутати Шацької районної ради зблизька – Валентина Марківна Денисовець

5675

 

l Ваші біографічні дані.

– Народилася 21 квітня в с. Сві­тязь. Після закінчення міс­цевої школи вступила до Волин­ського державного універ­си­тету ім. Лесі Українки на фа­культет соціології і психології, здо­бувши спеціальність культу­ролога, викладача соціальних наук. Деякий час працювала в Шацькому лісному технікумі, Сві­тязькому дитсадку. Зараз тим­часово безробітна. Заміж­ня, в сім’ї росте один син.

l Життєві принципи, яких дотримуєтесь.

– Прожити вік гідно, зро­бив­ши якнайбільше користі людям.

l Чому обрали саме Пар­тію регіонів?

– З усіх наявних в Україні партій її політика мені імпонує найбільше.

l Ви депутат з досвідом чи стали ним вперше?

– Я ще молода, але вже була депутатом одного скликання Сві­тязької сільської ради. Де­путатом Шацької районної ради обрана вперше.

l На Вашу думку, в чому полягає призначення депу­тата?

– Служити державі і людям, відстоювати їхні права та інтереси.

l Розкажіть про свою депутатську діяльність.

– Беру активну участь у за­сіданнях сесії, є членом комісії, яка працює над екологічними питаннями.

l Що Вам вдалось вирі­шити у період Вашого пере­бування на даній посаді?

– Після останніх звернень намагалася вирішити проблем­не питання з зупинкою для тран­спорту в с. Світязь. Поки що безрезультатно, але надії не втрачаємо.

l Якими були депута­тські запити і як часто вони надходили?

– Люди зверталися до мене з питаннями про нищення посівів дикими кабанами, про заборону торгівлі на пляжі пан­сіонату «Шацькі озера».

l Які з запитів були ви­рішені?

– Найближчим часом наді­юсь на їх успішне вирішення.

l Як часто на прийом до Вас йдуть люди? З якими пи­таннями?

– З тими, які самі не спро­можні вирішити: соціальними, господарськими, питаннями про допомогу.

l Що планується зроби­ти в майбутньому?

– Повністю виконати зав­дан­ня, про які йшлося в моїй пе­редвиборчій програмі.

l Як виконується Про­грама «Будуємо нову Во­линь» у Вашому районі?

– Районний центр і населені пункти радують новими будів­лями, дорогами. У Шацькому районі програма виконується на 100%.

l Як Ви популяризуєте ініціативи Президента, Уря­ду на місцях?

– Спершу сама їх досконало вивчаю, потім розповідаю лю­дям – своїм виборцям.

l Чи відчули Ви певні зміни від нової провладної команди в регіоні?

– І на рівні області, і району працюють справжні профе­сі­онали, які знають, чим живе проста людина і чого потребує.

l Як оцінюєте роботу опозиції в цілому і на місцях?

– На мою думку, поки що опозиціонери роблять усе для того, щоб підірвати авторитет Партії регіонів.