Головна Стисло Доброго вам відпочинку і улову!

Доброго вам відпочинку і улову!

3363

Червень. Особливо з нетер­пінням очікують його рибалки, адже саме 10 червня на водой­мах закінчився нерестовий пе­ріод і розпочинається захоплюю­чий  відпочинок тихих рибаль­ських зорей, незабутнього ста­ну духмяної юшки в дружній ком­панії колег-рибалок, єднання з при­родою. Особливо такий від­починок незабутній на чарівних озерах Шацького національного при­родного парку.

Щоб не зіпсувати собі гар­ного рибальського відпочинку на наших водоймах, націона­ль­ний парк повідомляє, що спор­тивно-любительський лов ри­би в літній період здійснюється поп­лавковою та донною вуд­кою з загальною кількістю гачків не більше трьох на одного ри­балку та спінінгом з блешнею або штучною насадкою, яка за­мінює блешню. Лов риби дозво­ляється на таких озерах: Сві­тязь, Велике Чорне, Луки-Пе­ре­мут, Пулемецьке, Острів’янсь­ке.

Вилов риби протягом дня не по­винен перевищувати 5 кг на одного риболова, крім однієї ри­бини, яка перевищує цю вагу. Лов дозволяється в світлий час доби.

Громадяни, які ловлять ри­бу, зо­бо­в’язані мати при собі до­кументи, які засвідчують особу, місце проживання, а також від­ловочний квиток на дану водойму.

Забороняється:

– вилов цінних видів риби менше таких розмірів (в см): лящ – 28, судак – 42, короп – 25, карась – 15, вугор – 50, са­зан – 35;

– застосування живців на ри­боловних снастях із вище­пе­рерахованих цінних видів риб.

За кожну незаконно вилов­лену рибину на порушника по­ши­рюються тарифи для обчис­лен­ня шкоди, заподіяної тери­то­ріям та об’єктам природнозаповідного фонду (в грн.): ву­гор річковий, сазан – 602, судак – 903, щука – 602, білий амур – 451, товстолобик – 451, лящ – 301, лин – 210, в’юн – 31, карась сріблястий – 30, плітка – 150, плос­кирка, окунь звичайний, йорж – 141, верховодка та інші види  – 30 грн. за 1 кілограм.

Вилов проводиться за від­ло­­воч­ними квитками, вида­ни­ми Ша­ць­ким національним при­род­ним парком, які можна прид­бати в Світязькому, Пульмів­сь­кому, Мельниківському ліс­ницт­вах, в конторі парку та ма­газині «Діана», що в смт Шацьк.

При виявленні випадків пе­ре­дачі своїх відловочних квит­ків іншим особам вважати, їх недійсними і вилучати.

Шацький національний парк просить дотримуватись «Пра­вил рибальства» на водоймах і не ускладнювати собі відпочи­нок.

Адміністрація Шацького національного природного парку.