Головна Стисло Озера в період нересту мають стати територією тиші і спокою

Озера в період нересту мають стати територією тиші і спокою

3817

Цьогорічна весна прийшла вчасно, зігрівши скупим теплом природу і людей, рано розто­пив­­ши лід на водоймах і при­нісши звичні в цю пору клопоти  працівникам Шацького наці­о­нального природного парку.

– З першим теплом на вільних від криги озерах парку побільшало човнів, з яких ри­бал­ки виставляють різнома­нітні знаряддя лову риби. Най­більше їх на таких водних об’є­к­­тах, як Світязь, Люцимер, Луки-Перемут, Кримно, Острі­в’янське. Води в озерах обмаль, немає щорічних розливів, кана­ви напівпорожні – далася взнаки майже безсніжна зима. Тому цьогоріч у цих місцях риба не­рес­титися не буде. Нато­мість відкладатиме ікру в са­мих озерах, які на період не­ресту мають стати терито­рією тиші і спокою, – повідомив Володимир Захарко, директор ШНПП.

У 2015 році нерестовий пе­ріод риби відповідно до наказу №15 від 3.03.2015 року трива­тиме з 20 березня по 10 червня.

В цей час забороняється: про­­водити будь-який вилов ри­би; знаходитись не тільки на во­доймі, а і в її прибе­ре­жній смузі із забо­ро­неними знаряд­дя­ми та засобами лову ри­би; проводити ро­бо­ти, що негативно впли­вають на гідро­ло­гіч­ний та гідрохі­мічний стан озер (в т.ч. мит­тя транспор­т­них за­со­бів, купання та пран­ня із застосу­ванням хімічних ми­ю­чих ре­чо­вин тощо); зупинка транспортних засобів ближче, ніж за 100 м від урізу води; рух плавзасобів (човнів) на во­доймах під час нересто­вого пері­оду (крім суден упов­новажених органів, які здій­сню­ють охорону водних біоре­сур­сів).

Порушники даних вимог спла­чують штраф згідно з Адмін­кодексом України із конфіскацією або без такої знарядь і засобів вчи­нення правопорушення. За здійснення браконьєрського ви­лову риби сітними, колючими знаряддями лову, електро­стру­мом, вибухівкою та іншими забо­роненими знаряддями перед­бачена адміністративна (розмір штрафу становить для грома­дян 340-680 грн., для посадових осіб – 510-850 грн.) та криміна­льна відповідальності (розмір штрафу 3 400-6 800 грн., або позбавлення волі строком до 3 років) з конфіскацією знарядь і засобів лову та незаконно до­бутих водних біоресурсів. Крім того, за кожну незаконно вило­влену рибину, незалежно від її розміру, нараховується розмір завданої шкоди.

За незаконний відлов та транспортування водних жи­вих ресурсів передбачені штра­ф­ні санкції: судак – 903 грн.; вугор річковий, сазан, щу­ка – 602 грн.; білий амур, тов­столобик – 451 грн.; лящ – 301 грн.; лин – 210 грн.; плітка – 150 грн.; в’юн – 31 грн.; карась сріб­лястий – 30 грн.; плоскирка, окунь звичайний, йорж звичай­ний, краснопірка, би­чок-ро­тань – 141 грн. (суми вка­зані за один екземпляр); верховодка – 30 грн.; інші види – 30 грн. (суми вказані за 1 кі­лограм).

Як інформує керівництво Ша­цького національного при­род­ного парку, усі плавзасоби на пе­ріод нересту мають бути вчеп­лені і згруповані в одному чи декількох місцях берегів озер. До боротьби з поруш­ни­ка­ми бу­дуть підключені як працівники парку, так і влада, право­охо­ронні органи та гро­мад­ськість.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.