Головна Стисло Допоки палії торфовищ будуть завдавати району збитків?

Допоки палії торфовищ будуть завдавати району збитків?

3793

Не допустити розповсюджен­ня пожеж на торфовищах на сьо­годнішній день – одне з го­ловних завдань органів влади, місце­вого самоврядування, Де­р­­жав­ної слу­ж­би з надзвичай­них ситуацій та на­селення Шацького району.

Станом на 30 жовтня вже здійснюється ліквідація пожежі торфу на площі понад 1,5 га на землях Світязької сільської ради (поблизу с. Положево), яка ви­никла внаслідок необережного поводження з вогнем невста­нов­леної особи. Загалом на га­сіння пожежі задіяно близько 40 чоловіків, 2 пожеж­них авто­мо­білі, автотракторна техніка.

Найчастіше причиною виник­нення пожеж торф’яних покладів є людська необережність та зло­чинне недбальство. А успіх бо­ро­тьби з такого роду загоран­ня­ми залежить, в першу чергу, від їх своєчасного виявлення і швид­кого прийняття заходів що­до їх обмеження та ліквідації. Торф’яні пожежі часто охоплюють великі площі і важко піддаються гасін­ню. Такі пожежі створюють не­безпеку провалу в прогорілий грунт (прогар) людей і техніки. Торф повільно прогорає на всю глибину, яка може досягати 6-8 і більше метрів. Навіть після лік­відації пожежі у цих місцях тривалий час зберігається ви­со­ка температура. Задушливий смог – на 90 відсотків результат го­ріння торфовищ. До складу смо­гу входить чадний газ, бензол та інші продукти горіння, що можуть при­з­­вести до погір­шення здо­ров’я громадян.

Люди навіть не замис­люють­ся над тим, що гасіння та­к­ого ро­ду пожеж потребує за­лу­чення великих людських та матері­аль­них ресурсів.

Шацький РС УДСНС про­сить громадян району не зали­ша­тись осторонь проблем, які мо­жуть виникнути внаслідок спа­люван­ня сухої рослинності. У ра­зі ви­яв­лення громадян, які здій­сню­ють спалювання посуші, особ­ливо на торфовищах, не­гай­но по­відомляти органи влади, РВ УМВС та РС УДСНС.

Спалювання рослинних за­лиш­ків суворо заборонено в Україні статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопору­шення, а коли це призводить до великих матеріальних втрат, торф’яних пожеж, існує і кримі­нальна відповідальність.

На фото: 29 жовтня, район біля с. Положево.