Головна Стисло Шацький район багатіє довгожителями

Шацький район багатіє довгожителями

3697

18 грудня до ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк поспішали люди з бу­ке­тами квітів і подарунками, в са­мому приміщенні пахло свіжови­печеною здобою, а в одному зі шкі­льних кабінетів лунала му­зика. Тут чекали на людину, для якої школа стала другою домів­кою на багато десятиліть – вчи­теля військової підготовки, фі­зич­ного виховання і трудового навчання Данилюка Миколу Са­­во­вича. Саме для нього, 90-річ­­ного ювіляра, організували чу­­­дове свято дирекція навчаль­ного закладу разом з учнями та численними гостями. Вітання ли­­нули з вуст Адама Дударчука, го­лови районної ради ветеранів, Єви Ярошук, голови Шацької пер­­винної організації ветеранів, Сергія Карпука, голови районної ради, Сергія Кужеля, заступника го­лови Шацької РДА, Сергія Він­ні­чука, Шацького селищного го­лови, Костянтина Чеснокова, по­­чесного голови районної ради ве­теранів, Василя Семенюка – багаторічного вчителя фізкуль­тури Шацької школи і друга юві­ляра, Катерини Редько, голови ра­йонної Ради профспілки пра­цівників освіти, Валерія Миха­ль­чука, директора ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, Тамари Гулик, учи­теля школи та колишньої учениці Миколи Савовича, Ніни Корець, методиста Шацького БДЮТ.

Ювіляр зі своєю незмінною доб­рою усмішкою ледве встигав дякувати за щирі слова, теплі обійми, квіти і подарунки, за пі­сенні вітання школярів і тради­ційне «Многії літа». Разом з присутніми уважно розглядав на великому екрані фото з часів своєї молодості, воєнних і по­воєн­них років, насиченого шкі­ль­ного життя. Відвідав і майс­терню, де впродовж багатьох років був господарем-профе­сіо­налом і прищеплював дітям любов до праці на уроках трудо­вого навчання.

Миколі Савовичу, розчуле­ному після всього побаченого і по­чутого на свою адресу, важко давалися навіть слова подяки. Нічого не зробиш – поважний вік бере своє. Проте очі ювіляра сяяли щастям, адже поруч – донька Руслана, колишні учні, ко­леги, побратими-ветерани і такі важливі знаки уваги від них. Як відзначив Костянтин Чес­но­ков, приємно, що загін 90-літніх вете­ранів війни і праці Ша­ць­кого району – а це сам Кос­тян­тин Пет­рович, Олек­сан­др Коро­люк, Сте­пан Королюк – по­пов­нився ще одним довгожи­телем. Наступний їхній рубіж – 100-річчя!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.