Головна Коротко Шацький район – з новим головою Шацької райдержадміністрації

Шацький район – з новим головою Шацької райдержадміністрації

3031

КОРОЛЬЧУК Ігор Адамович. Народився 23 квітня 1972 ро­ку в м. Луцьк. Освіта вища, у 2006 році закінчив Луцький дер­жав­ний технічний університет, фінансист, у 2008 році – Іва­но-Франківський національний технічний університет нафти і газу, інженер з газонафтопроводів та газонафтосховищ.

Трудову діяльність розпочав у 1988 році, коли приступив до роботи помічника єгеря Волинського обласного мисливсько-рибальського виробничого об’єднання. З 06.1993 по 12.1993 року  – директор відділу маркетингу Волинської обласної Асоці­ації інвалідів та ветеранів. З 12.1993 по 03.1995 року – охо­ро­нець МП «Інтерпласт». З 08.1997 по 10.2000 року – бухгалтер-касир ВКФ «Галс». З 10.2000 по 12.2000 року – економіст ТзОВ «Галс-плюс» ЛТД. З 01.2001 по 07.2003 року – економіст ПМП «Арес». З 07.2003 по 04.2009 року – радник голови правління ВАТ «УКРНАФТА». З 02.2011 по 02.2014 року – директор ТзОВ «ВГБ». З 03.2014 до цього часу – помічник генерального дирек­тора, перший заступник генерального директора державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стан­дар­тизації, метрології та сертифікації» Мінекономрозвитку України.

Розпорядженням Президента України Петра Порошенка від 31 березня 2015 року №335/2015-рп призначений головою Ша­цької районної державної адміністрації.

Наприкінці минулого тижня з візитом у нашому районі побував голова обласної державної адміністрації Володимир Гунчик. Доволі насиченому та плідному перебуванню керівника області, зокрема, про­веденню наради та відвідуванню деяких установ району, пере­дувало представлення активу району новопризначеного голови Ша­цької РДА Ігоря Адамовича Корольчука.

Зачитавши Указ Президента України про призначення, Во­ло­димир Петрович не лише побажав успіхів у роботі новому голові, а й окреслив завдання, над якими потрібно працювати виконавчій владі району. Це, зокрема, консолідація громади, її об’єднання задля подальшого розвитку району, впровадження європейського век­тору розвитку, забезпечення відкритості та прозорості роботи вла­ди для громади району, забезпечення прав людей, увага бійцям АТО та їхнім сім’ям. «Забезпечуючи реалізацію реформ, які є рушієм еко­номіки, ми маємо приймати непопулярні для народу рішення. На­ше завдання – розказати та показати громадськості, що ці рішен­ня в перспективі принесуть позитивний результат», – зазначив Во­ло­димир Гунчик. Наостанок, вітаючи Ігоря Корольчука з приз­на­чен­ням, побажав йому знайти порозуміння з голо­ва­ми сіль­ських та селищної рад, депутатами різних рівнів при прий­нят­ті рі­шень, дослухатися до думки громади, бо саме від та­­кої спів­праці залежить подальший розвиток району.

Вітаючи Ігоря Адамовича, голова районної ради Сергій Віннічук від­значив, що усіляко сприятиме та допомагатиме новому ке­рівникові у роботі, адже в районі є над чим працювати, особливо у такий важкий для країни час. Свої щирі вітання та побажання успішної роботи висловив і попередник Ігоря Корольчука – Олек­сандр Кусько.

Дякуючи усім за вітання та за довіру, Ігор Корольчук запевнив, що вотум довіри, який надали йому Президент України та голова ОДА, постарається виправдати. А у своїй роботі він сподівається на підтримку місцевих громад та буде старатися робити усе від нього за­лежне для розвитку району.

Далі Володимир Гунчик акцентував увагу присутніх на пози­тив­ній динаміці розвитку області та Шацького району зокрема. Так, за словами губернатора, Волинь має величезний ресурс для роз­витку сільського господарства та тваринництва. Є господарства, які вирощують дуже хороші врожаї пшениці, успішно вирощують поголів’я худоби, функціонує чотири птахофабрики. На Волині розмістили свої підприємства світові лідери в галузі переробки, зок­рема, «Нестле» («Торчинпродукт»). «Але нам не лише потрібно за­лу­чати інвестиції світових компаній, а й відкривати свої пере­робні підприємства, щоб ми не постачали сировину в Європу і звідти отримували готовий продукт уже за зовсім іншою ціною, а намагатися самим виготовляти якісну конкурентоспроможну продукцію,» – наголосив Володимир Гунчик. В області також дос­тат­ньо потужностей для виробництва цукру. Пот­роху вирішу­ю­ть­ся питання із розширення потужностей та відновлення роботи інших підприємств. Щодо розвитку району, то тут Володимир Гунчик наз­вав два основні напрямки: туризм та залучення інвестицій для розробки родовищ торфу. За його словами, розвиток туризму в районі повинен вийти на європейський рівень, і для цього пот­рібно подбати, в першу чергу, про розвиток інфраструктури. Осно­в­не завдання влади – знайти потужних інвесторів, котрі гото­ві вкладати у це свої кошти. Перший крок у цьому напрямку вже зро­б­лено головою ОДА, котрий днями підписав документи, якими пе­редбачено фі­нан­су­вання для облаштування благоустрою у районі шацьких озер. Окрім того, 100 млн. євро виділить держава на відновлення доріг у при­кор­донних регіонах України, до яких належить і Шацький район. Не слід за­бувати й про транскордонну співпрацю в рамках програми Україна-Білорусь-Польща, де перед­бачено 2 млн. євро на відновлення доріг.

Щодо іншої перспективи розвитку району, то тут Володимир Гунчик зазначив, що наш край має величезні запаси торфу після Маневичівського та Любешівського районів. Загалом запасів во­линського торфу вистачить на 200 років, і це тільки розвідані тор­фовища. Тож вже сьогодні потрібно вирішувати, що з ним робити. Ще одна перевага Шацького району – в географічному розташуванні, бо поруч кордон із ЄС. Тож влада повинна подбати про якнайшвидше будівництво та відкриття переходу «Адамчуки-Збереже», аби інвес­тор і турист потрапляли до нас найкоротшим шляхом.

Після проведеної наради Володимир Гунчик разом із керів­ни­ка­ми району відвідали декілька установ: центр надання адмі­ніст­ра­тивних послуг (ЦНАП), редакцію газети «Шацький край», Шацький лісовий коледж та районний суд. У ЦНАПі губернатор ці­ка­­вив­ся проб­лемними питаннями структури, а представникам вла­ди дав зав­дання попрацювати над кадровими питаннями та под­ба­­ти про без­пеку закладу.

Вперше за роки існування до редакції районної газети «Шацький край» завітав губернатор області. Спілкуватися із журналістами на місцях – принципова позиція Володимира Гунчика. Саме тому голова облдержадміністрації у рамках робочих поїздок у райони відвідує редакції тамтешніх друкованих ЗМІ.

– Я прийшов із конкретною метою: налагодити дійсно кон­структивну співпрацю, – повідомив Володимир Петрович. – Хочу запевнити: районні газети можуть розраховувати на підтримку представників влади не лише тому, що останні виступають співзасновниками, а передусім тому, що саме районні видання особливо багато пишуть про життя району, його людей.

Також голова облдержадміністрації поділився кількома твор­чими ідеями та пообіцяв вивчити ретельно питання ціни на папір, вартість якого піднялася утричі, і навіть матеріально допомогти. Одначе співпрацю з районними виданнями Володимир Петрович бачить у значно ширшому контексті. Відтак має намір ініціювати внесення змін до бюджету області за результатами першого пів­річчя 2015-го, зокрема в програму співпраці зі ЗМІ, аби її значно розширити й перед­бачити потужнішу підтримку саме для районок.

Чітку позицію висловив Володимир Гунчик й щодо приєднання Шацького лісового коледжу ім. В.В. Сулька до Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки на зустрічі у стінах Шацького лісового коледжу із його директором Ігорем Жмурком. Але оскільки у сторін виникають певні питання, Володимир Гунчик у телефонному режимі дав завдання ректорові Східноєвро­пейсь­кого університету Ігореві Коцану найближчими днями зустрітися з Ігорем Жмурком та узгодити усі проблемні питання, що вини­кають у зв’язку з приєднанням коледжу до вищого навчального закладу. А вже зі свого боку губернатор пообіцяв лобіювати це пи­­тання у Міністерстві. Адміністрація лісового коледжу та викла­дацький колектив переконані: приєднання до вузу дозволить під­вищити якість підготовки фахівців, науковий ріст педагогічних кадрів, глибше реалізувати принципи ступеневої освіти тощо.

У Шацькому районному суді, спілкуючись із служителями Фе­міди, голова облдержадміністрації наголосив на важливості кон­солідації зусиль влади, правоохоронців, силовиків та, звісно, суд­дів у  контексті мобілізаційних питань. Мовляв, ті, хто ухиляються від виконання обов’язку перед державою, за законом вчиняють злочин.

Наостанок голова облдержадміністрації підкреслив: варто шу­кати реальні можливості розвитку й практичне засто­сування потенціалу Шацького району зокрема й Волині загалом.

Віта ШЕПЕЛЯ.