Головна Стисло Стартували Європейські Дні Добросусідства

Стартували Європейські Дні Добросусідства

3628

6 серпня на українсько-поль­ському кордоні в селах Адам­чуки(Україна)-Збере­же (По­льща) вшосте стартували Євро­пейські Дні Добросусід­ства. Саме цей міжнародний захід дає можливість зблизитись жите­лям обох прикордонних регі­онів, налагодити тісні куль­тур­но-економічні зв’язки і, зреш­тою, стати початком реалізації плану із побудови та відкриття автопереходу у цій місцевості. На спорудженому понтонному мосту на річці Західний Буг зустрілися представники Шаць­кого району та Влодавського повіту, аби перерізати симво­лічну стрічку, вручити один одному коровай та скріпити по­чаток відкриття дружніми по­тис­ками рук. Від обласного ке­рівництва на відкриття прибули голова обласної ради Валентин Вітер, заступник голови облас­ної державної адміністрації Сергій Кошарук, а також на­род­ний депутат України Ігор Гузь та Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Беата Бжив­чи. Від Шацького району у скла­ді делегації на чолі із Сергієм Віннічуком, головою районної ради, та Сергієм Сидоруком, рад­ником голови райдержадмі­ні­страції, представляли район Володимир Захарко, директор Шацького національного при­родного парку, Ольга Сахарук, керуюча справами районної ради, Ніна Вирович, директор Ша­цького міського Будинку ку­льтури, Василь Голядинець, Грабівський сільський голова.

Як зазначив народний де­путат Ігор Гузь, завдання для вла­ди і для нього як для депу­тата зрозумілі: найперше пот­рібно працювати над відкрит­тям постійно діючого автопе­реходу Адамчуки-Збереже. «По­ль­ська сторона готова вкла­дати ресурси, наше завдання – це під’їзна дорога, а також від­повідна інфраструктура на нашій стороні. А причина для від­крит­тя переходу є. Коли мене запитують, навіщо тут пот­рібен перехід, адже є Ягодин та Усти­луг, відповідаю, що ці між­на­родні переходи обслуго­вують усю країну, а тут для більш тісної співпраці має пра­цювати свій автоперехід, де люди мали б можливість пере­тинати кор­дон легковими авто­мобілями, велосипедами, піш­ки. Перспек­тива цього є, пот­рібно лише ста­ратися втілити її в життя», – розповів Ігор Гузь.

Одразу після відкриття кор­дону в обидва боки рушили жи­телі обох прикордонних регіо­нів. Поляки залюбки йшли до об лаштованих місць торгівлі, ве­ло­сипедисти прямували до ша­цьких озер. Представники офі­ційних делегацій рушили на засідання VІ Міжнародної кон­фе­ренції «Наше Полісся, наш Буг».

А тим часом об 11 годині за українським часом у столиці По­льщі Варшаві відбувалася інав­гурація Новообраного Прези­дента Польщі Анджея Дуди, на якого польський народ покла­дає особливі надії, в тому числі й у питанні співпраці з Укра­їною.

Докладніше про Європейські Дні Добросусідства читайте в наступному номері газети.

Віта Шепеля.