Головна Коротко У залі засідань районної ради Шацька з нагоди відзначення 18-ї річниці ухвалення...

У залі засідань районної ради Шацька з нагоди відзначення 18-ї річниці ухвалення Конституції України відбулися урочисті збори

1526

Центральною подією всього кон­с­­титуційного процесу в су­час­ній історії України стало прий­няття 28 червня 1996 року Вер­хов­ною Радою України нової Конс­титуції України, яка стала про­дов­женням багатовікових конс­ти­туційно-правових традицій ук­раїн­ського народу. Цей день озна­менував собою значиму подію в національній історії, адже запо­чат­кував відлік становлення і роз­витку України – правової, де­мок­ратичної і суверенної дер­жави. Сьогодні за ініціативою Президента України Петра Поро­шенка у Верховній Раді триває активна робота із вдосконалення основного Закону України, яка є третьою спробою внесення змін та доповнень до Конституції. На цю редакцію головного документу в українського суспільства – особливі надії, адже вона передбачає де­централізацію влади, суттєво розширює повноваження ре­гіо­нів, перерозподіл частини повноважень між парламентом і Прези­дентом та ряд інших нововведень.

27 червня у залі засідань районної ради з нагоди відзначення 18-ї річниці ухвалення Конституції України відбулися урочисті збори.

– 28 червня залишиться завжди видатною подією в історії ук­раїнської держави. В цей день Україна обрала шлях незалежного розвитку і закріпила це в Консти­туції, – зазначив голова Шацької РДА Олександр Кусько, відкри­ваю­чи урочисті збори.

З вітальною промовою перед учасниками зборів вис­тупив Сергій Віннічук, голова Шацької районної ради. «Конституція визнає принципи поділу влади і верхо­венство права, всебічний розвиток культури, освіти, ефек­тивне та доступне медичне обслуговування, пра­вову й соціальну захищеність, політичну та релігійну свободу. Все це має по праву належати громадянам Ук­раїни. Однак не слід забувати, що конституційні норми, якими б передовими та демократичними не були, самі по собі не змінять життя на краще. Потрібні час, віра і напружена праця, щоб конституційні засади увійшли в наше життя конкретними і зримими змінами. Тож давайте будемо виходити з того, що Україна по­чи­нає­ться з кожного з нас. Усім нам потрібна підвищена відпові­да­льність, самовіддана праця заради однієї мети – процвітання Ук­раїни як цивілізованої європейської держави, в якій будуть створені умови для всебічного розвитку людини, де пануватиме гуманізм, демократія, закон і справедливість», – зазначив Сергій Ми­­колайович.

З нагоди свята грамоти районної ради та райдержадміністрації з рук керівників району отримали Роман Вензловський (на фото), лікар-фтизіатр Шацької районної лікарні, Любов Маригода, депутат Шацької селищної ради, Василь Терета, оператор очисних споруд КП «Будинкоуправління», Алла Дударчук, головний спеціаліст загального відділу Шацької районної ради.

Віта ШЕПЕЛЯ.