Головна Стисло Поважний ювілей у почесного жителя селища Щацьк

Поважний ювілей у почесного жителя селища Щацьк

3741

23 червня виповнилося 90 років Чес­но­кову Костянтину Петровичу.

Урочиста частина вітань від­­­булася в залі засідань се­лищ­ної ради, яку провів Адам Ду­дарчук, голова ра­йон­ної ради ветеранів. Ювіляра вітали го­лова РДА Олександр Кусько та голова районної ради Сергій Віннічук, які лише хорошими сло­­вами відгукнулися про тру­дову діяльність іменинника. А Кос­тян­тин Петрович 48 ро­ків пра­цював у галузі освіти, 18 ро­ків був головою районної ради ве­те­ранів, майже 50 років оби­рався депутатом районної і се­лищної рад. Керівники ра­йону вручили ювіляру Почесну гра­моту та цінний подарунок і по­бажали йому міцного здо­ро­в’я на многії і благії літа.

До привітань долучились на­чальник районного від­ділу освіти Анатолій Павлей, голова районної ради проф­спілки пра­цівників осві­ти Катерина Редько,ди­ректор ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Ша­цьк Валерій Миха­льчук і вчитель школи Віра Романюк. Директор сана­то­рію «Лі­со­ва пісня», депутат облас­ної ради Віктор Карпук вру­чив юві­ляру путівку для оздоровлення в здравниці.

Багато гарних слів звучало на адресу Кос­тянтина Петро­ви­ча від гостей заходу: вчителя-пенсіонера Василя Семенюка; лікаря санаторію «Лісова пісня» Лариси Хрущ; колишнього та те­перішнього секретарів Шаць­кої селищної ради Єви Ярошук та Миколи Боярчука, а також Ві­талія Яльницького, заступни­ка Ша­ць­кого селищного голови; ко­лишнього голови Шацької ра­йонної ради Володимира Голя­динця; гостя з Києва Андрія Вер­­би (у 50-х роках працював у Шацькому районі на буді­вельно-інженерних посадах, згодом – зас­туп­ником міністра сіль­ського госпо­дарста УРСР); а ще від друзів, випускників всіх поко­лінь. В знак шани і поваги шко­лярі подарували йому чудові вірші, приурочені 90-річчю від дня народження.

Зустріч пройшла у невиму­шеній та теплій атмосфері. А ще ювіляр отримав настанови від при­сутніх зустріти у житті і 100-річну дату від дня народження. Тож будемо цього неодмінно чекати.

Віктор ГРИЦЮК

та прес-служба РДА.