Головна Культура Народний ансамбль із Дніпропетровська присвятив свій виступ нашим матерям

Народний ансамбль із Дніпропетровська присвятив свій виступ нашим матерям

3385

Справжнім сюрпризом для ша­чан став виступ у селищі на­родного ансамблю фольклор­ного танцю «Веселка» (керівник Сергій Жир) Академії митної служби України та Дніпропет­ровського національного уні­вер­­ситету ім. Олеся Гончара. Ві­домий в Україні і за її межами колектив зачарував жителів Шацька, яким не часто випадає нагода насолодитися таким ве­личним дійством. А захоплюва­тися було чим! Понад 50 талано­витих молодих людей – учасни­ків ансамблю – творили на сцені се­лищного скверу справжні ди­ва. Впродовж півтора­го­дин­ного вис­тупу вони де­монст­рували шацьким глядачам за­пальні ук­раїнські народні танці, хореог­рафічні композиції інших народів світу, мініатюри та фо­льк­лорні зарисовки, а ще спі­вали і жар­тували, вражаючи ко­лорит­ними сценічними костю­мами.

Після кожного номеру наси­ченої концертної програми гля­дачі нагороджували таланови­тих артистів бурхливими оп­лес­ками. А наприкінці концерту на сцену піднялися Оксана Юхи­мук, начальник відділу ку­льтури, Сергій Сидорук, перший заступник голови Шацької РДА, та Сергій Віннічук, Шацький се­лищний голова, – зі словами вдячності, квітами і пода­рун­ками для артистів.

До речі, учасники ансамблю «Ве­селка» перебували в Шаць­кому районі на відпочинку. При­рода краю, зокрема мальовничі озера, дуже сподобалися гос­тям зі Сходу, а після півтораго­дин­ного виступу артисти при­ки­піли душею і до шачан. Зав­дяки старанням одного з наших земляків – Миколи Шевчука – і відбулося це чудове свято, яке артисти приурочили до Дня ма­тері.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.

Народний ансамбль із Дніпропетровська присвятив свій виступ нашим матерям