Головна Листи Звернення батьків Шацької школи до редакції газети «Шацький край»

Звернення батьків Шацької школи до редакції газети «Шацький край»

9617

Звертаємося до вас з надією на допомогу, оскільки розуміємо, що без залучення ЗМІ ми, батьки учнів ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, що проживають у с. Гаївка, не впо­рає­мося зі своєю проблемою. Про­симо вашого сприяння у ви­рішенні болючого питання доїзду наших 11-х дітей до школи (8 км) і зі школи додому. Ми, батьки, неод­но­ра­зово зверталися до органів як виконавчої влади, так і місцевого са­мов­рядування. Але всім байдуже! У всіх одна від­повідь: якщо маєте бажання, щоб ваші діти навчались у смт Ша­цьк, довозьте їх самі до школи і назад, а не хочете чи не мо­жете, то переводьте ді­тей у школу с. Мельники. Бо, мовляв, до школи с. Мельники відс­тань всього 3 км, і діти можуть доби­ра­тись самостійно. До речі, ця до­­рога проходить через ліс повз кладовище. Нехай би предс­тав­ники відділу освіти хоч би один раз пройшлися в дощ чи сніг цією міс­цевістю, а ще краще провели своїх дітей! Разом з тим якість на­­дання освітніх послуг у школі смт Шацьк в рази вища, діти там звикли до вчителів, однок­лас­ників, та й завжди діти с. Гаївка були під­порядковані від­повідно до розпоряджень голови рай­дер­жад­мі­ністрації до школи смт Шацьк. Ми звертались та­кож з проханням до Шацької се­лищ­ної ради передбачити у кош­торисі додаткові ви­датки на ор­га­нізацію довозу наших дітей, але на сесії депутати про­го­лосу­вали проти.

Душа болить за наших дітей, яких ми, батьки, по черзі дово­зи­мо до школи. А от забирати не маємо можливості (всі по ро­ботах), і до­дому діти добираю­ться самостійно: виходять на зу­пинку і че­кають рейсового ав­то­буса, який їздить через раз. Та ще й не завжди заїжджає до місця призначення (до с. Гаївка від траси – 2 км), решту шляху діти долають пішки. Або взагалі водії відмовляються брати тих ді­тей, тому що в декого з них немає 7 грн. (вартість проїзду), а тільки 6. «…А минулого разу дядя водій брав 6 грн.», – роз­­по­відають діти.

Адміністрація школи також відс­торонилася від цієї проб­леми і ро­бить вигляд, що все добре. Хоча організовувати нав­­чальний про­цес та слід­кувати за успішністю учнів – це її найго­лов­ніші завдання. А яка успіш­ність може бути, коли дитина або не присутня на всіх уро­ках або її взагалі нема, тому що не було чим добратись до школи (не завжди батьки мають можли­вість відвезти). Ні разу ми не чули, щоб директор школи вис­тупив з ініціативою сприяння ви­­рішенню нашої проблеми. Ті­льки щороку читаємо у звітах про під­го­товку до нового навча­льного року: «Проїздом до школи і зі школи до­дому діти Шацького ра­йону забезпечені на сто від­сотків».

Ми вже звернулись з проха­нням у сприянні вирішення на­шого пи­тання на урядовий пор­тал, де наше звернення зареєс­т­ровано, а також написали до Упов­­новаженого Президента Ук­­раїни з прав ди­тини. Його від­повідь була такою: «Для того, щоб у ваших діток була нор­ма­льна та безпечна дорога до шко­ли, а також належне транспортне сполучення – потрібна лише по­лі­тична воля місцевої влади». А цієї волі якраз і нема, як і бажання».

Такий от лист з криком про допомогу надійшов днями на адресу ре­дакції газети «Шацький край». Щоб прокоментувати непросту си­туацію, що склалася з довезенням до Шацької школи дітей із с. Гаївка, я звернулася до керівництва відділу освіти, Шацької се­лищ­ної ради та до місцевого обранця громади.

Анатолій Павлей, начальник відділу освіти Шацької РДА:

– Наприкінці 2014 року до мене вже зверталися батьки школярів із с. Гаївка з цим проблемним питанням. До речі, раніше довезення дітей до школи здійснював транспорт санаторію «Лісова пісня», який забирав з Шацька і привозив назад працівників. Під його графік під­лаштовувалися і діти. Коли робота санаторію тимчасово призу­пи­нялася, відділ освіти, маючи домовленість із дирекцією здрав­ниці, фінансував перевезення учнів, виділяючи кошти на паливно-мастильні матеріали. До 2015 року держава передбачала на це гроші. Цьогоріч до Закону України «Про освіту» (ст. 14 п. 1) були вне­сені зміни, відповідно до яких органи виконавчої влади та міс­цевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд, передбачаючи на це відповідні видатки з місцевих бюджетів. У 2015 році такі кошти не були заплановані бюджетом районної і се­лищ­ної рад. Більше того, депутати селищної ради не підтримали звер­нення відділу освіти про виділення коштів на паливно-мас­тильні матеріали. Домовленість із санаторієм про транспорт – досі в силі, виділена позитивним голосуванням на сесії сума коштів на бен­зин відразу б вирішила проблему. Чому депутати вирішили йти проти громади, я не знаю. Буду подавати ще одне звернення на наступну сесію селищної ради. Надіюсь, обранці з більшим розу­мін­ням поставляться до проблеми людей.

Додам також, що відділ освіти Шацької РДА не має власних кош­тів. Розпоряджаємося лише тими грошима з державного бюд­жету, які виділені на автобуси, що знаходяться на балансі відділу освіти і довозять школярів до навчальних закладів у селах Піща, При­п’ять, Ростань, Пульмо. До Світязької школи підвезення дітей здійснює автобус сільської ради, і з січня 2015 року фінансується цим же органом місцевого самоврядування.

Микола Боярчук, в.о. Шацького селищного голови:

– Розглянувши колективне звернення жителів с. Гаївка про під­ве­зення дітей до ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, відповідно до ст. 32 За­кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1 ст. 14 Закону України «Про освіту» з дотриманням державних сані­тар­них правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх нав­чальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженого Постановою головного дер­жав­ного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 та погод­женого листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001р. №1/12-1459, транспортним обслуговуванням забезпечуються учні, які проживають на відстані від школи понад 3 км.

Найближчим навчальним закладом до с. Гаївка є навчально-ви­ховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мельники, який розташований на відстані 2,5 км.

За інформацією начальника відділу освіти Анатолія Павлея, в школі с. Мельники на даний час навчається 3 учні з с. Гаївка. Перс­­пектива для влаштування учнів с. Гаївка є цілком реальною.

У відповідності до ст. 25, 32 Закону України «Про місцеве самов­рядування в Україні» дане колективне звернення було винесено на розгляд позачергової 45 сесії селищної ради, однак клопотання жи­телів с. Гаївка про забезпечення довезення дітей до школи в смт Шацьк не задоволене, за відсутності необхідної кількості голо­сів «за».

Анатолій Полінкевич, житель с. Гаївка, депутат Шацької се­лищ­ної ради:

– З поважної причини я був відсутній на тій сесії, де батькам ді­тей с. Гаївка (їх, до речі, не запросили на засідання) було від­мовлено в допомозі. Депутати апелювали до авторів звернення ци­татами з законів України, виправдовуючи свої дії тим, що вони не в змозі забезпечити всім школярам безкоштовний доїзд, а таку ж відстань (до 3 км) долають, з їхніх слів, і діти, що добираються до ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк з кінця вулиці Незалежності. Порівняння не­доречне, бо шацькі школярі не йдуть безлюдною дорогою, що про­лягає через ліс і кладовище. Хто допоможе дитині, якщо, для прикладу, на неї нападе собака? Так, троє школярів з Гаївки ходять пішки до школи в с. Мельники. Але вони вже старші: два оди­над­ця­тик­ласники і один семикласник. А що робити малим?

Звісно, депутати мають дотримуватися законів, проте не по­винні забувати і про людяність. Думаю, вони не хочуть, щоб їхні ма­лолітні діти чи внуки опинилися на місці школярів с. Гаївка. Тому ви­рішити проблему – їхній прямий обов’язок.

Якою мотивацією керувалися депутати Шацької селищної ради, коли голосували проти фінансування послуги пільгового пере­ве­зення дітей с. Гаївка, зрозуміти важко. Особиста неприязнь до їх­ніх батьків? Відсутність співчуття до дітей, які, на думку обранців, не­відомо чому відмовляються долати відстань в 3 км «благоуст­роєною» дорогою (через ліс і кладовище) в дощ і сніг? Нестача у се­лищній раді коштів? Звісно, їм не зрозуміти батьків, 11 діток яких, виснажених зимовим холодом, хамством водіїв і байдужістю чиновницької братії і депутатів, не можуть повноцінно навчатися. Ба­тьки достукалися до представників вищих ешелонів влади, і немає сумніву, що вони підуть і далі. А особисті і незрозумілі амбіції деяких депутатів мають відійти на задній план, уступивши місце турботі про жителів селищної ради і відстоюванню їх інтересів. З цією метою вони й обиралися.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.

P.S. За час, коли матеріал готувався до друку, стало відомо про створення комісії з вивчення питання довезення школярів с. Гаївка до Шацької школи. В кабінеті голови Шацької РДА Ігоря Ко­ро­льчука та з його безпосередньою участю ситуацію обговорили в.о. селищного голови Микола Боярчук, начальник відділу освіти Ана­толій Павлей, депутати селищної ради, зокрема Анатолій Полін­кевич, батьки учнів та інші. На наступну сесію селищної ради, де в черговий раз розглядатиметься звернення відділу освіти, будуть зап­рошені батьки школярів. Є надія, що депутати з розумінням поставляться до їхніх вимог. В разі, якщо обранці дадуть добро на виділення коштів, буде відпрацьований механізм фінансування пі­льгового проїзду дітей. З Гаївки і до Шацька курсуватиме транс­порт місцевого перевізника, який відкоригує власний маршрут, підлаштувавши графік руху під школярів.