Головна Листи У Володимирі-Волинську шукають керівника територіального медичного об’єднання

У Володимирі-Волинську шукають керівника територіального медичного об’єднання

1849

Оголошення про конкурс на зайняття посади генерального директора  КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання”

Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження міського голови від 10.01.2020р. №12р «Про конкурсну комісію для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  керівників комунальних підприємств – генерального директора КП

“Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання” та генерального директора КП «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка», від 03.02.2020р.  №40р «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  керівників комунальних підприємств – генерального директора КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання” та генерального директора КП «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»

Найменування закладу: КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання”

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

44700, м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, 20

Основні напрямки діяльності:   КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання” здійснює свою діяльність на підставі Статуту

Структура КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання”

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання”

Умови оплати праці генерального директора КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання” із зазначенням істотних умов контракту:

– посадовий оклад генерального директора КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання” із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

Термін подання документів:

з 06 лютого 2020 року до 17.00 год. 20 лютого 2020 року

Документи претендентів приймаються за адресою: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Д.Галицького, 5, каб. 2 з 8.00 год.  до 17.00 год., відділ з питань цивільного захисту та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03342) 35706, 35728, e-mail: post@volodymyrrada.gov.ua

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ № 1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, а також проект плану розвитку закладу охорони здоров’я на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

– вища освіта ІІ рівня за ступнем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»

– стаж роботи на керівних посадах  –  не менше 5 років.

Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудового, антикорупційного законодавства, високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може бути представлена у друкованому та електронному вигляді та має містити проект плану розвитку КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання” на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання” протягом одного року;

– заходи з виконання завдань КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання” і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників лікарні, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання”;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності КП “Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання”.

Дата проведення конкурсу:

– засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 24 лютого 2020 року;

– засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу, відбудеться за рішенням конкурсної комісії.

Місце проведення конкурсу: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Д.Галицького, 5, зал засідань, виконавчий комітет міської ради.