Головна Наради, сесії На що планують витратити піврічний бюджет селищної ради

На що планують витратити піврічний бюджет селищної ради

3003

2 серпня під головуванням секретаря Шацької селищної ради Людмили Цевух та за участю Сергія Сидорука, першого заступника голови Шацької РДА, відбулася чергова сесія Шацької селищної ради.

Із депутатськими запитами до селищної ради та дорожників звернулася Надія Музичук. У зверненні йшлося про необхідність оновлення дорожньої розмітки в центрі селища на пі­шохідних переходах в літній пе­ріод, коли особливо насичений рух авто­тран­спорту; упорядку­вання та благоустрою старого кладо­вища. Людмила Єрофєєва також звер­нулася до селищної ради з про­ханням вплинути на керівників за­к­ладів харчування (піцерія «Фе­лі­чіта» та ресторан «Водог­рай») та вирішити питання із вста­нов­лен­ням стовпців роз­межування тро­туару від проїжд­жої частини, оскі­льки в літній період власники авто­мобілів припарко­вують свій тран­спорт на тротуарі майже впри­­тул до парканів закладів, а пішоходи, аби пройти, змушені ви­ходити на про­їжджу частину до­роги.

Про внесення змін до бюджету селищної ради на 2016 рік та  про виконання бюджету селища за перше півріччя 2016 року звітувала Надія Дударчук, головний бухгалтер селищної ради. Селищний бюджет за звітний період перевиконано на 67% до річного показника. Деякі кошти планується розподілити на певні видатки, решту – залишити на наступний рік. Доходи селищного бюджету пла­нується збільшити на 200 тис. грн. від надходжень з акцизного податку, земельний податок з юридичних осіб – на 144 тис. грн., субвенцію з районного бюджету в сумі 408 тис. грн.: 98 тис. грн. – на співфінансування переможців по обласному проекту місцевих ініціатив (придбання смітників), 260 тис. грн. – на реконструкцію ділянки складування полігону ТПВ, та 50 тис. грн. – на зариблення озер Шацької селищної об’єднаної територіальної громади. Видатки планується спря­мувати: на заміну вікон по кабінетах адмін­приміщення селищної ради (30 тис. грн.); землеустрій (150 тис. грн.); благоустрій по селищній раді; косметичний ремонт закладів соціальної сфери (дитсадки, ФАП с. Мельники); придбання байдарок та каное Шацькій ДЮСШ (27 тис. грн.); проведення футбольних змагань – 15 тис. грн.; капремонт дороги Вілиця-Кропивники – 100 тис. грн. За 6 місяців 2016 року надійшло 5 млн. 453 тис. грн. до­ходів загального фонду та 4 млн. 213 тис. грн. доходів спеціального фонду. Найбільшу питому вагу доходів загального фонду займає субвенція з районного бюджету (2 млн. 94 тис. грн.), з власних надходжень, які становлять 3 млн. 359 тис. грн., найбільша сума над­ійшла з акцизного податку – 1 млн. 225 тис. грн., орендної плати з юридичних осіб – 452 тис. грн., земельного податку – 405 тис. грн., орендної плати з фізичних осіб – 281 тис. грн., єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 605 тис. грн. та інші. З видатків найбільшу частину становлять видатки на дитсадки, орга­ни місце­вого самовряду­вання, соціальний захист населення, бла­гоустрій селища, заклади культури, ремонт та утри­мання доріг.

Депутати також заслухали звіти про виконання бюджетів При­п’ятської та Самійличівської сільських рад та затвердили зміни до них. Основні видатки із бюджету цих сільрад здійснювалися на утри­мання органів управління, дошкільного навчального закладу та місцевої пожежної охорони у с. Прип’ять.

Про заходи щодо виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» інформувала Надія Дударчук. Так, з 1 серпня усі публічні закупівлі будуть здійснюватися через публічні електронні торги, тобто систему «ProZorro». Якщо вартість робіт буде перевищувати суму в 50 тис. грн., закупівлі будуть здійснюватися через електрон­ні торги, якщо менше – прямим укладанням угоди. В цій системі від­нині й працюватиме селищна рада та КП «Будинкоуправління».

При розгляді питання про розробку детальних планів територій, на які також писали заяви учасники АТО, вкотре було прийнято рішення перенести розгляд заяв до затвердження генерального плану селища, розробка якого на стадії завершення. Стосовно надання дозволу на розробку де­та­льного плану території частини вулиці 50 років Перемоги (тери­торія під складськими при­міщен­нями), то було прийнято рішення розробити їх за кошти селищної ради, а не заявників. Затвер­д­жено де­путатами детальний план тери­торії щодо розташу­ван­ня тор­го­вих ком­­плексів по вулицях 50 ро­ків Перемоги (територія старого рин­ку), який розроблений селищ­ною радою. Затверджено тех­ніч­ну документацію із земле­устрою що­до встановлення меж земе­ль­ної ділянки в натурі (на місце­вості) Шацькій районній раді на тери­торію 2 га по вулиці Шково­роди, де розташовані старі кор­пуси районної лікарні. Відмовлено було у дозволі на розробку про­екту землеустрою щодо відве­ден­ня земельної ділянки за клопо­танням приватної організації «При­ватний дитячий будинок «Бла­годать» із м. Львів (для будівництва літніх таборів для дітей), оскільки до нього не було додано графічних матеріалів щодо ймовірного розташування земельної ділянки. Окрім того, земельну ділянку таким заявникам та під таке цільове призначення селищна рада має надавати лише на аукціоні. На ще одне громадське пасовище площею 40 га в ур. Ліси просять розробити документацію жителі с. Мельники, що також було погоджено на сесії. Розглядаючи клопотання ТзОВ «ГЦНТП-плюс», яке розробляло експертно-грошову оцінку земельної ділянки на замовлення селищної ради для підприємця Володимира Ковша (ця оцінка так і не була зат­верджена депутатами на одній з по­передніх чергових сесій, оскільки становила 275 тис. грн. за 0,92 га), депутатами було прийнято рішення направити звіт на про­хан­ня розробників у зв’язку із вияв­леними обставинами для вне­сення додаткових змін та доповнень.

У спільну власність територіальної громади Шацької селищної ради було прийнято стадіон та приміщення роздягальні із спільної власності сіл, селища, району, що дасть можливість належного догляду за ним та фінансування.

Затверджено Положення про формування складу та органі­зацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до об’єктів спільної власності територіальної громади Шацької селищної ради (відповідно до нових змін у законодавстві). Віднині керівники закладів культури будуть прийматися на роботу або на умовах контракту, або конкурсного добору. Як це від­буватиметься – стане відомо днями. Але при прийнятті керівника закладу культури на основі конкурсу однією з умов буде наявність вищої освіти у претендента на посаду. В конкурсну комісію ввійде 10 осіб, в її складі будуть працівники селищної ради, пред­ставники галузі культури, громадських організацій.

Ще одне Положення – про комісію Шацької селищної ради з пи­тань справляння туристичного збору – також затверджено на сесії. Комісія буде створена розпорядженням селищного голови, основним завданням якої буде справляння туристичного збору та проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи з людьми, які здають в найм житло відпочивальникам в літній період.

Останнім у порядку денному було питання про ініцію­вання об’єднання громад, яке підписали усі присутні депутати. Відповідні листи будуть направлені у сільські ради району, які не увійшли до селищної об’єднаної територіальної громади. Перед тим було затверджено порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

Віта ШЕПЕЛЯ.