Головна Наради, сесії На сесії районної ради – про актуальні питання з життя району­

На сесії районної ради – про актуальні питання з життя району­

2598

17 березня під головуванням Сергія Віннічука, голови Шацької районної ради, відбулася чер­гова сесія районної ради, в якій взяли участь Лариса Васейчук, керівник апарату Шацької РДА, депутати районної ради, голови селищної та сільських рад, ке­рівники структурних підрозділів РДА, голови політичних партій та громадських організацій району.

Перед розглядом питань по­рядку денного депутати озву­чи­ли свої запити. Так, Воло­ди­мир Голядинець звернувся із запитом про відновлення мар­шру­ту «Ковель-Грабово», оскі­льки він більш вигідний людям Грабівської сільської ради, ніж маршрут місцевого перевіз­ни­ка. Віктор Плейтух звернувся із запитом до Волинського та ра­йонного управлінь Держ­зем­агентства, голови Світязької сі­льської ради щодо стану паю­ван­ня земель колишнього кол­госпу «Світязь».

Володимир Найда від імені во­лонтерської організації «Не­бай­дужі» звернувся з прохан­ням до голів селищної та сіль­ських рад, директорів шкіл, пра­цівників клубних закладів ра­йону сповістити про організацію збору макулатури, кошти від про­дажу якої підуть на забез­печен­ня бійців району.

Депутат Сергій Пархонюк по­відомив, що польські колеги з Влодавського повіту в чер­го­вий раз зібрали для українців 1,5 т гуманітарної допомоги (продукти харчування та побу­това хімія) для переселенців з Криму та Сходу України, які перебувають на території Ша­ць­кого району та Волині. У дос­тавці вантажів до­помогли ша­ць­кі підприємці. Тре­тина до­по­моги залишилася в районній організації Товариства Черво­ного Хреста України, інша час­тина була передана організації «Карітас-Волинь» м. Луцьк. Се­р­гій Степанович озвучив звер­нення до Шацької селищної ради та Шацького РВ УМВС та розпо­вів, що останнім часом біля кри­ниці, що знаходиться поб­лизу сміттєзвалища, вирубую­ться де­рева, а свіжі зрізи мас­кують. З такими темпами виру­бування лісу територія біля криниці скоро стане пустелею. Ще один його запит до генерального ди­ректора ТМО Любомльського і Шацького районів Володимира Дибеля та до голови районної ради Сергія Віннічука щодо про­зорості про­цедури надання в оренду старого приміщення ра­йонної лікарні депутати не під­тримали. Разом з тим генди­рек­тор ТМО Володимир Дибель повідомив, що бюджет лі­карні від оренди буде щороку поповню­ватися майже на 160 тис. грн. Це дуже значна сума, оскільки в скрутні фінансові часи в лі­кар­ні навіть нема за що прид­бати мийні засоби. В свою чергу, Ольга Сахарук, керуюча спра­ва­ми районної ради, повідо­мила, що були перевірки щодо законності процедури надання приміщень в оренду, і як резуль­тат – порушень виявлено не бу­ло. Ще на один запит Сергія Пархонюка щодо сплати акциз­ного податку та інших видів податків, рішення про які прий­мали селищна та сільські ради, буде дана відповідь на нас­туп­ній сесії, оскільки це питання ще вивчається.

Запит про ремонт доріг Віли­ця-Положево та Вілиця-Шацьк, що зіпсовані лісовозами, озву­чив депутат Анатолій Бубела. Він попросив вплинути на ДП «Шацький УДЛГ», аби підприєм­тво довело до ладу ці дороги.

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2014 рік та про внесення змін до районного бюджету 2015 ро­ку інформував Олександр Беб­ко, начальник управління фі­нан­сів Шацької РДА. Районний бюджет виконано на 107,7%: при плані 4 млн. 262 тис. грн. на­дійшло 4 млн. 590 тис. грн., основний дохід становлять на­д­ходження з податку на до­ходи з фізичних осіб. Минулого року отримано субвенції з держав­ного бюджету, найбільшу пи­тому вагу видатків спрямо­ва­но на освіту (34%) та соціа­ль­ний захист (отримано субвенції 30 млн. 522 тис. грн.). Профі­нан­совано усі захищені статті, заборгованості немає. Стосо­вно змін до районного бюджету, то в цьому році сума вільних за­лишків становить 1 млн. 700 тис. грн. Бюджетна комісія роз­поділила кошти таким чином: 25 тис. 948 грн. – сплата забор­гованості за стадіон за мину­лий рік та ще 15 тис. грн. – на утримання об’єкта цього року. Роз­поділено кошти на фінансу­вання галузі освіти, культури, районної ради, територіального центру соціального обслуго­вування (надання соціальних послуг) Шацького району, на районні Програми, заходи по мобілізації – 80 тис. грн., на вій­ськовий призов – 10 тис. грн., дитсадки, органи управ­ління (5 сільських рад) – Гра­бівську (70 тис. грн.), Прип’ят­ську (115 тис. грн.), Ростанську (55 тис. грн.), Пулемецьку (55 тис. грн.), Самійличівську (97 тис. грн.). Виділено 100 тис. грн. на фінан­сування чотирьох місце­вих по­жежних охорон району. Заре­зервовано кошти на дольову участь для ремонту Піщанської амбулаторії по європейському проекту (до­льо­ва участь ра­йону – 8 тис. дол.).

Депутати затвердили звіт генерального директора ТМО Володимира Дибеля та головного лікаря комунального закладу Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяни Васенько про використання міжбюджетного трансферту Любомльському районному бюджету на утри­мання установ охорони здоров’я Шацького району за 2014 рік. Як повідомив Володимир Ди­бель, у минулому році Шацька районна рада передбачила Любомльському бюджету субвенцій в сумі більше 8 млн. грн., в тому числі 2 млн. 652 тис. грн. на утримання ЦПМСД. Кошти ви­­користано на заробітну плату працівникам, закупівлю медикаментів, харчування хворих, оплату комунальних послуг та інше. Передбачено кошти на часткову оплату із виготовлення проекту реконструкції дитячого відділення та кухні старої лікарні під житловий фонд. Завдяки скороченню витрат на торфобрикет лікарня має достатньо палива для наступної зими.

Заслухано також звіти редактора районної громадсько-політичної газети «Шацький край» Віктора Грицюка, керівника Трудового архіву Шацького району Світлани Лончук, головного лікаря Шацької районної лікарні Світлани Крецу про виконання своїх функціональних обов’язків, збереження та ефективність використання майна у 2014 році.

Про стан надання послуг з пасажирських перевезень в районі інформувала Лариса Васейчук. За її словами, головам сільських рад були направлені листи із погодженням маршрутів місцевих перевізників та з проханням подати свої пропозиції щодо часу відправлення та можливих маршрутів, які б охоплювали усі населені пункти. Василь Голядинець, Грабівський сільський голова, просив від імені громади відновити маршрут «Ковель-Грабово», натомість скасувати маршрут місцевого перевізника Сергія Приймука. Як повідомив депутат Володимир Голядинець, щодо маршрутів останнього перевізника районною комісією була проведена перевірка, оскільки, за його словами, кількість маршрутів за день по деяких напрямках, вказаних у договорі, укла­деним з перевізником, не відповідає дійсності. Буває, що в деякі дні маршрути по певних напрямках узагалі не здійснюються. Тож з метою стабільності і покращення стану надання пос­луг з пасажирських перевезень в районі районна влада спільно з органами місцевого са­­мо­­врядування постійно вивчатимуть інтереси громад і оперативно вирішуватимуть проб­лем­ні питання.

Також депутати затвердили районну Програму організації рятування людей на водних об’єктах Шацького району на 2015-2018 роки; заслухали про стан виконання районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2012-2016 роки; Програму подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2012-2016 роки; Програму оновлення містобудівної документації на 2014-2019 роки. Було затверджено розміри плати за послуги, що надаються в закладах культури району про що інформувала Оксана Юхимук, в.о. начальника відділу культури.

Наостанок, надаючи згоду на ремонт фасаду приміщення старої лікарні, депутати попросили Володимира Дибеля, аби за кошти, отримані від оренди приміщення, було зроблено фасад і тієї сторони, де знаходяться реєстраційна служба та ЦНАП.

Віта ШЕПЕЛЯ.