Головна Наради, сесії Підбито підсумки виконання бюджету району за І квартал цього року

Підбито підсумки виконання бюджету району за І квартал цього року

2799

29 квітня під головуванням Володимира Найди, голови Шацької РДА, та за участю його заступників Віктора Плейтуха і Сергія Пархонюка, а також голови Шацької районної ради Володимира Голядинця відбу­лося засідання колегії, на якому розглядалися кілька питань із життєдіяльності району. Та пе­ред початком розгляду цих питань Володимир Найда вис­ловив своє бачення щодо не­приємного випадку, який став­ся на території району, – за­три­ман­ня міліціонерами автомо­біля з великою кількістю риби, виловленою браконьєрами в озерах (докладно про це чи­тайте у матеріалі «Міліцейський наряд затримав браконьєрів»). Тож керівник виконавчої влади району вимагає від право­охо­ронних органів провести рете­льне та прозоре розслідування.

Звітуючи про підсумки вико­нання бюджету району за І квар­тал 2013 року, Олександр Бебко, начальник управління фінансів РДА, відзначив, що за звітний період до бюджету району надійшло 1 млн. 783,5 тис. грн. податків, зборів та інших платежів, що стано­вить 119,9% до затверджених показників. Доходи загального фонду бюд­жету району зросли на 84,4 тис. грн., або на 4,7%. Забез­печили виконання до 1/12 Рос­танська, Самійличівська і Прип’ятська сільські ради. Крім того, з державного бюд­жету місцевим бюджетам бу­ло перераховано 8 млн. 383 тис. грн. дотації вирівнювання. В цілому по району забезпечено надходження майже по всіх планових платежах. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період становлять 569,6 тис. грн., питому вагу з яких займають кош­ти з одержання єдиного податку, збір за першу реєс­трацію транспортного засобу та інше. На видатки в район було спрямовано 15 млн. 301,5 тис. грн., в тому числі зага­ль­ного фонду – 14 млн. 495,2 тис. грн., що становить 91,6% до запланованого; спеціаль­ного фонду – 806,7 тис. грн. На вип­лату заробітної плати було спря­­мовано 7 млн. 177 тис. грн.

На питанні раціонального використання коштів по всіх га­лузях наголосив у своєму вис­тупі Володимир Найда, оскі­льки і в цьому році жорстко буде контролюватися їх доці­льне використання. Співдопо­відав про виконання бюджету району Віктор Челак, начальник Шацького відділення Любом­льської МДПІ, проаналізував виконання розрахункової бази до бюджетів усіх рівнів за І квартал 2013 року у порівнянні до фактичних надходжень за відповідний період минулого року (виконання розрахункової бази до зведеного бюджету усіх рівнів забезпечено на 102%, до загального фонду державного бюджету забезпечено на 88%). Невиконаними є надходження з платежів по ПДВ (виконано на 79,5% до доведеного зав­дання). Це зумовлено тим, що з пе­реліку платників ПДВ вибу­ло кілька підприємств району, пе­ре­йшовши на спрощену сис­те­му оподаткування. Переви­ко­наними є чимало показників на­повнення бюджетів загаль­ного та спеціального фонду місцевого бюджету.

Про підсумки роботи госпо­дар­ського комплексу в осін­ньо-зимовий період 2012-2013 років та підготовку до його ста­лого функціонування на нас­туп­ний період звітувала Ольга Романська, начальник відділу містобудування та архітектури РДА. За її словами, завдяки хо­рошій підготовці до опалю­ва­льного сезону минулий рік прой­шов без збоїв та аварій. Було проведено заходи з енергоз­береження (заміна вікон та две­рей у закладах освіти, ме­ди­цини, культури, заміна котлів по школах та інше), забез­пе­чено паливом усі заклади по галузях.

Наостанок було розглянуто питання виконання делего­ва­них повноважень органів вико­навчої влади та дотримання вимог чинного законодавства виконавчим комітетом Пуль­мів­ської сільської ради (допові­дали Ольга Романська, Лариса Васейчук, керівник апарату РДА, Федір Гловацький, Пуль­мів­ський сільський голова).

Віта ШЕПЕЛЯ.