Головна Наради, сесії У Шацькій райдержадміністрації обговорили бюджет та інші важливі питання щодо розвитку...

У Шацькій райдержадміністрації обговорили бюджет та інші важливі питання щодо розвитку району

2612

Про роботу району в першому півріччі 2014 року йшлося 30 липня на засіданні колегії Шацької райдержадміністрації за участю представників районної влади, керівників структурних підрозділів РДА, установ та організацій району.

У вступному слові голова Шацької РДА Олександр Кусько озна­йомив присутніх з питаннями, які виносилися на розгляд колегії: про підсумки виконання бюджету району за І півріччя 2014 року; про підсумки виконання Програми економічного і соціального роз­витку району за І півріччя 2014 року; про стан виконання делего­ваних повноважень органів виконавчої влади та дотримання чин­ного законодавства виконавчим комітетом Піщанської сільської ради тощо.

Детально про виконання бюджету доповів Олександр Бебко, начальник управління фінансів райдержадміністрації, який заз­начив, що районний бюджет за загальним фондом виконаний на 119,7%, перевиконання становить 348,8 тис. грн. За звітний період до загального фонду бюджету району надійшло 4 362,2 тис. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що становить 121% до затверджених показників доходів бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року, доходи загального фонду бюджету району зросли на 290,2 тис. грн.

Вагоме місце у розвитку району є виконання Програми еконо­мічного і соціального розвитку.

– Характерною ознакою роботи районної державної адмі­ністрації, її структурних підрозділів та органів місцевого са­мо­врядування в 2014 році є системна робота з вирішення акту­альних питань в усіх галузях господарського комплексу, впровад­ження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і со­ці­аль­ного розвитку району, – відмітила у своєму виступі Тетяна Крат, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА. – Райдержадміністрація сприяє розвитку інфраструктури малого підприємництва. В районі створені умови застосування меха­нізму компенсації з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів. За рахунок малого під­приємництва в районі створюються нові робочі місця.

В галузі енергозбереження енергоощадні заходи не за­про­ваджувались у зв’язку з відсутністю фінансування, економія па­ливно-енергетичних ресурсів за рахунок виробництва та використання деревної щепи складає 183 т умовного палива. Вартість економії паливно-енергетичних ресурсів становить 214 тис. грн. Промисловість району в 2014 році пред­ставляє одне промислове підприємство – ТзОВ «Шацький молокозавод». Виконані завдання по заготівлі як від рубок голов­ного користування, так і проміжного користування в галузі лісо­вого господарства. По ШНПП заготовлено лісопродукції 2 963 м3, при плані 2 900 м3.

Робота в питанні зайнятості населення району була спря­мо­вана на врегулювання процесів, які відбувались на районному ринку праці. Упродовж І півріччя 2014 року послугами служби зайнятості в районі скористалося 588 громадян. 262 особам, що навчаються у навчальних закладах різних типів, надано профорієнтаційні послуги, в тому числі 77 учням загальноосвітніх навчальних закладів. 

За звітний період забезпечено своєчасну виплату пенсій та грошової допомоги з урахуванням їх підвищень 4 489 пенсіонерам району. В питанні соціального забезпечення продовжують про­водитись соціальні виплати. За 6 місяців виплачено 14 315,7 тис. грн. різного виду державної соціальної допомоги 1 817 заявникам.

Проведено ряд робіт для підвищення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів. В школах району завершу­ється підготовка до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період – проведено косметичні ремонти класів, кабі­нетів, коридорів, побутових приміщень, котелень. Перемуровано грубки в ЗОШ І-ІІ ст. смт Шацьк та ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять. Пла­ну­ється заміна котлів в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь.

Лариса Васейчук, керівник апарату райдержадміністрації, до­по­віла про проведену перевірку виконавчого комітету Піщанської сіль­ської ради по здійсненню делегованих повноважень на вико­нання розпорядження голови райдержадміністрації від 11.07.2014 року №137. Голові Піщанської сільської ради Івану Бранчуку дано доручення усунути виявлені недоліки, про що інформувати рай­держ­адміністрацію до кінця поточного року.

Підбиваючи підсумки роботи колегії, Олександр Кусько озна­йомив присутніх із Указом Президента України від 21 липня 2014 року «Про часткову мобілізацію», а з метою забезпечення збалан­сованого розвитку району, підвищення життєвого рівня населення, усунення існуючих недоліків та на виконання рекомендацій, які прозвучали на засіданні колегії райдержадміністрації, дав відповідні розпорядження та доручення.

Ліана МИСЮРИНА.