Головна Освіта Випускник Володимир-Волинської  школи склав ЗНО із фізики на 200 балів

Випускник Володимир-Волинської  школи склав ЗНО із фізики на 200 балів

1866
Олександр Пасальський

Українським центром оцінювання якості освіти оголошені результати зовнішнього оцінювання з фізики, проведення якого відбулося 2 липня. На відмінно – 200 балів – склав іспит випускник Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Олександр Пасальський.

Про це повідомили У Володимир-Волинській міській раді.

Як розповідає Олександр Пасальський, точні науки цікавили його завжди, тому такими предметами, як математика, фізика, інформатика займався залюбки. Але своє майбутнє він хоче пов’язати з ІТ-сферою і наполегливо над цим працює. Неодноразово здобуті призові місця на обласних змаганнях з програмування дають стимул не зупинятися на досягненому та здобувати нові знання.

“Так, я сподівався на високий результат, але 200 балів – в деякій мірі для мене це було несподіванкою. Звісно, із новим досягненням першими привітали батьки. Точні науки завжди були моїми улюбленими. Можливо, це у крові, оскільки в родині є математики.

Завжди треба ставити конкретну мету – і щодо спеціальності, і щодо вишу. Подальше здобуття освіти хочу пов’язати з програмною інженерією – цей напрямок фокусується на розробці програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, інтелектуальних систем, Web-порталів тощо”, – зазначає хлопець.

Тест із фі­зи­ки міс­тив 38 зав­дань, за пра­виль­не ви­ко­нан­ня яких учас­ник мав мож­ли­вість от­ри­ма­ти 64 тес­то­вих ба­ли. Усі учас­ни­ки, які по­до­ла­ли виз­на­че­ний ек­спер­та­ми бар’єр, от­ри­ма­ли рей­тин­го­ву оцін­ку, що виз­на­че­на за шка­лою від 100 до 200 ба­лів.

Ос­кіль­ки ре­зуль­та­ти зов­нішнього оці­ню­ван­ня з фі­зи­ки мо­жуть бу­ти вра­хо­ва­ні як дер­жавна під­сумко­ва атес­та­ція за шкіль­ний курс з пред­ме­та, Ук­ра­їнсь­ким цен­тром оці­ню­ван­ня якос­ті ос­ві­ти та­кож скла­де­но та зат­вер­дже­но ок­ре­му таб­ли­цю пе­ре­ве­ден­ня тес­то­вих ба­лів у шка­лу 1–12 ба­лів.