Головна Освіта Засвітились зірочки талантів багатодітних родин

Засвітились зірочки талантів багатодітних родин

3028

10-й рік поспіль в Україні про­водиться традиційний кон­курс-фестиваль «Таланти багато­діт­ної родини», в якому свої творчі здібності демонструють обдаро­вані діти з багатодітних і малоза­безпечених сімей віком від 9 до 16 років.

15 лютого юні дарування Ша­ць­кого району з’їхалися до ра­йон­ного центру, аби приєднати плоди своєї багатогранної твор­чості до всеукраїнських надбань. Перед початком конкурсу вдалих виступів побажали учасникам Ла­риса Демакова, головний спе­ціаліст відділу у справах сім’ї, мо­­лоді і спорту Шацької РДА (орга­нізатор заходу), та Василь Де­медюк, перший секретар Ша­цького райкому Комуністичної партії України.

В конкурсі взяли участь 24 ди­тини, роботи і виступи яких оці­нювало журі, в склад якого, окрім представників сфери культури і освіти, ввійшли Мирослава Те­рета, директор Шацького район­ного центру зайнятості, і Вален­тина Ханзерук, голова районної громадської організації Всеукра­їнського союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України».  

Декоративно-прикладна тво­р­чість учасників була пред­став­лена на виставці. Гості захоп­лю­валися довершеними художніми роботами, вишиванками, компо­зиціями, аплікаціями, виробами з бісеру. І місце у виставці діс­та­лося Назарію Жмурку (смт Ша­­цьк),  ІІ і ІІІ – відповідно Лі­лії Ку­лачук (Шацький БДЮТ) та Ори­с­лаві Мельничук (с. Сві­тя­зь). Найпопулярнішою фес­тива­льною номінацією було во­ка­льне мистецтво, пере­можцем у якій стала Валентина Пос­тер­нак (Шацький БДЮТ, с. Мель­ники), ІІ місце – в Софії Цюп’ях (Ша­ць­кий БДЮТ), ІІІ – в Кате­рини Хви­сючик (Шацький БДЮТ) та Орисі Хомик (с. Мельники). В номінації «Музичне виконання» перше місце зайняла Анастасія Сте­па­нюк (с. Положево), ІІ – дует Лу­кашуків (с. Світязь), ІІІ – Павло Степанюк; «Художнє та авторське виконання»: І місце – Яна Мель­ничук (с. Підманове), ІІ – Мар’ян Вергелес (с. Світязь), ІІІ – Данило Дружинович (с. Ростань); «Обра­­зот­­ворче мистецтво»: І місце – Юлія Мегель (с. Ростань), ІІ – Ольга Данилюк (с. Пульмо), ІІІ – Богдана Бобилева (Шацький БДЮТ, с. Світязь). Всі пере­мож­ці конкурсу, які 16 березня пред­ставлятимуть Шацький район на обласному конкурсі-фести­валі, були нагороджені грамо­тами відділу у справах сім’ї, молоді і спорту, а з рук Василя Демедюка отримали ще й по­дарунки.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.