Головна Політика Депутати Шацької районної ради зблизька – Шевчук Микола Григорович

Депутати Шацької районної ради зблизька – Шевчук Микола Григорович

3123

Ваші біографічні дані.

– Народився в 1955 році в с. Ростань. Здобувши середню освіту, вступив до Миколаївського суднобудівного училища. Далі – служба в армії. Більше як 25 років присвятив роботі в пра­воо­хо­ронних органах – Шацькому РВ УМВС. Сьогодні працюю нача­ль­ником Шацького відділення НАСК «Оранта». Одружений, маю трьох дітей, чотирьох внуків.

Чому обрали саме Партію регіонів?

– Єдина справедлива і чесна партія в Україні. Підтримую її курс на відновлення економічної стабільності, розвиток сільського гос­по­дарства, створення нових робочих місць.

Що для Вас сьогодні означає ця партія?

– Дієву роботу сильної влади. Єдине побажання – щоб більше уваги приділялося питанню відродження українського села, сіль­сь­кій молоді, а також пенсіонерам.

Ви депутат з досвідом чи стали ним вперше?

– Був депутатом Волинської обласної ради одного скликання, сьогодні втретє обраний депутатом районної ради.

На Вашу думку, в чому полягає призначення депу­та­та?

– Передусім, захищати інтереси людей. Народ повинен знати, що депутат дасть відповіді на всі їхні запитання і в міру можливого вирішить проблемні питання.

Розкажіть про свою депутатську діяльність.

– Я голова комісії з питань екології і лісового господарства. Перед кожним сесійним засіданням обговорюємо актуальні пи­тання, що стосуються цих сфер. Постійно працюю з людьми – не лише свого округу, а цілого району. Люди знають, що я слів на вітер не кидаю і виконую свої обіцянки.

Що Вам вдалось вирішити у період Вашого пе­ребу­вання в статусі депутата?

– Немало. Свого часу на особистий контроль взяв питання за­ве­зення хліба в с. Перешпа і успішно його вирішив; опікуюся ре­монтом доріг населених пунктів мого виборчого округу – трап­ля­лося, що особисто сідав у грейдер і рівняв дороги Ростань-Перешпа, Ростань-Хрипськ; нині піднімаю питання ремонту дороги до хутора Красний Бір.

Якими були депутатські запити і як часто вони над­ходили?

– Звернення від 120 жителів с. Острів’я про проблемну дамбу на каналі, що могла сп­ри­чинити висихання озера Острів’янське; про масове вирізання лісу в Шацькому районі та інші.

Які з запитів були вирішені?

– Питання про дамбу вирішено пози­тивно.

Як часто на прийом до Вас йдуть люди?

– Дуже часто і з найрізноманітніших пи­тань. Після конкретних звер­нень я осо­бисто теле­фо­нував у при­йомну Ка­бі­нету Міністрів, після чого ма­тері-ге­роїні сіл Хрип­ськ і Перешпа от­­ри­мували на­лежну їм гро­шову допомогу. Опі­ку­вався і ді­тьми війни, діз­навався про рі­шення судів, допомагав при зборі доку­мен­тів.

Що пла­нує­­ться зро­бити в май­бут­ньому?

– Хочу роз­почати активну діяльність зад­ля припинення руйнації того, що було побудовано за часів СРСР: приміщень колгоспних ферм, бригад. Надіюсь на відбудову сільського господарства і нову перспективу села.

Як виконується програма «Будуємо нову Волинь» у Вашому районі?

– За жодної влади не зводилося стільки новобудов, як в останні роки.

Як Ви популяризуєте ініціативи Президента, Уряду на місцях?

– Пояснюю на конкретних прикладах із життя.

Чи відчули Ви певні зміни від нової провладної ко­манди в регіоні?

– Так, але хотілося б, щоб більш активно працювала районна ор­ганізація Партії регіонів, оперативніше реагувала на актуальні питання.

Як оцінюєте роботу опозиції в цілому і на місцях?

– Конкретної роботи практично не бачу.