Головна Політика Степан ІВАХІВ: “Як можна підт­ри­му­вати родинні ферми і не знати, скільки їх?”

Степан ІВАХІВ: “Як можна підт­ри­му­вати родинні ферми і не знати, скільки їх?”

2853

Під час дня уряду у Верховній Раді 19 квітня народний де­путат Степан Івахів заявив, що у доповіді міністра аг­рарної політики і продовольства України Миколи При­сяж­нюка він знайшов розбіжності з інформацією, яку днями на­дали йому у Міністерстві аграрної політики і про­до­вольства.

«Так сталося, що я є ініціа­то­ром закону України про підт­римку родинних ферм. Я звірив ваш виступ з відповіддю, яку да­ло Міністерство мені як де­пу­тату. Ви ж відповіли,  що вза­галі не ведете статистики, скі­ль­ки родинних ферм є в Україні. А з трибуни заявили, що у вас іс­нує програма підтримки ро­динних ферм», – заявив мі­ніст­ру Івахів після його доповіді.

«Також два тижні тому то­ч­но не було програми підтримки одноосібників (з три­буни ви заявили, що у вас такі програми існують). В Україні 4 мільйони одноосібників. Ви у 2012 році допомогли 340 ти­ся­чам. Не буду казати як, зок­ре­ма й про китайські доїльні апа­рати. Чи можна вважати, що це підт­­римка?», – обурився Іва­хів.

Присяжнюк відповів: «Пи­тан­ня всі цікаві, особливо для Волинської області. Тому що Волинська область у нас є лі­дером з отримання дотацій на одноосібників за утримання молодняку…

А от китайський доїльний апарат… Ще треба спочатку по­дивитися, чи є в Китаї ко­рови, щоб були доїльні апа­рати. Всі ці апарати, які ком­пенсує державна програма – на­ціонального виробництва, – зауважив міністр і додав, – др­у­ге питання – сімейні ферми. Я з трибуни сказав чітко: ми мо­ти­­­вуємо створення сімейних фе­рм. А ставити їх на облік я не бачу доцільності. Ми з вами не виконуємо такого обліку. По-друге, це завдання  селищного го­лови: створювати і гурту­ва­ти свої громади», – заявив Ми­кола Присяжнюк.

До слова, згодом частина на­родних депутатів дивува­лася з такої відповіді: мовляв, як може міністерство роз­роб­ляти програми підтримки сі­мей­них ферм, не маючи даних про їхню кількість?

Окрім того, відповідаючи Іва­хіву, Присяжнюк сказав іще таке: «І третє питання: другий рік поспіль діють компенсації по 1 000 гривень на утримання мо­лодняку на рік. З цього року ми прийняли порядок викорис­тання коштів на компенсації для одноосібників і для фер­ме­рів зданої на переробні підприє­м­ства великовагової худоби (2,5 грн./кг). Також 1,5 грн. для стандартного поголів’я свиней (більше 120 кг) і 1 грн. для сви­ней на забій на живу вагу до 150 кг. Ми розпочали тільки у червні минулого року, тобто ті­ль­ки розпочали. Звичайно, я сам хотів би, щоб за рік всі 4,5 мі­льйони одноосібників отри­мали допомогу, всі створили сі­мейні ферми, у нас тоді не було б незайнятого населення на селі. Я з вами тут згоден, але 450 тисяч з 4,5 мільйонів одно­осібників – це перший крок. Якщо ми кожен рік будемо на­рощувати по 10%, то, повірте, це буде ефективно».

Відповідь головного аграрія викликала обговорення в ку­луа­рах Верховної Ради. Де­пу­татів-мажоритарників з різних областей України, обраних від сі­льських територій, обурило те, що Микола Присяжнюк так і не розповів про ті програми під­т­римки одноосібників, які нібито є в Міністерстві й про фак­тич­ну відсутність яких го­ворив депу­тат Івахів.

Міністр намагався пе­реко­нати, що охопити 4,5 мільйонів одноосібників за рік немож­ли­во, але забув сказати, що аграрне міністерство має підтри­му­ва­ти селян-одноосібників з 2008 року. Депутати обурювались: де ж існують ті села, де людям платять за м’ясо стільки, скіль­ки заявив міністр Присяжнюк?

Наталка

Пахайчук, ВолиньPOST