Головна Політика Світязьким сільським головою став Цвид Микола Васильович

Світязьким сільським головою став Цвид Микола Васильович

6155

Обраним Світязьким сільським головою став Цвид Микола Васильович, 1960 року народження, висунутий на цю посаду Шацькою районною організацією «ВО «Батьківщина» – 587 голосів виборців.

У його конкурентів – Плейтуха Віктора Павловича, 1967 року на­родження, висунутий на цю посаду Шацькою районною партійною ор­га­нізацією Аграрної партії України – 453 голоси виборців, Хомич Лю­бові Іванівни, 1971 року народ­ження, висунута на цю посаду ра­йонною організацією політичної пар­тії «Українське Об’єднання Патріо­тів – УКРОП» – 150 голосів вибор­ців, Денисовець Наталії Ва­силівни, 1975 року народження, самови­сування – 54 голоси ви­­борців.

Обраними депутатами Світязької сільської ради стали:

Парфенюк Петро Іванович, 1958 року народження, са­мови­су­­вання (Світязький виборчий округ №1), Денисовць Василь Ів­а­но­вич, 1969 року народження, самовисування (Світязький ви­­бор­чий округ №2), Яновець Микола Кузьмович, 1968 року на­род­ження, від партії «ВО «Батьківщина» (Світязький виборчий округ №3), Сакура Ігор Петрович, 1972 року народження, само­ви­­су­вання (Світязький виборчий округ №4), Борсук Наталія Гри­горівна, 1968 року народження, від партії «Блок Петра По­ро­шенка «Со­лі­дар­ність» (Світязький виборчий округ №5), Озимок Андрій Васи­льович, 1983 року народження, самовисування (Світязький ви­бор­чий округ №6), Хомич Валентин Васильович, 1986 року народ­ження, від партії «УКРОП» (Світязький виборчий округ №7), Но­суліч Анатолій Адамович, 1980 року народження, самовисування (Світязький виборчий округ №8), Ховхун Андрій Вікторович, 1986 року народження, самовисування (Світязький ви­борчий округ №9), Статкевич Олександр Сергійович, 1982 року народження, са­мо­висування (Світязький виборчий округ №10), Носуліч Ва­силь Петрович, 1959 року народження, від пар­тії «ВО «Бать­ків­щина» (Підмановський виборчий округ №11), Порва Олег Васи­льо­вич, 1985 року народження, самовису­вання (Підмановський ви­бор­чий округ №12), Мельнічук Світ­лана Василівна, 1980 року на­род­ження, від партії «ВО «Бать­ківщина» (Підмановський ви­бор­чий округ №13), Сахарук Петро Несторович, 1963 року на­род­ження, самовисування (Омелянівсь­кий виборчий округ №14).

Явка виборців у Світязькій сільській раді склала 64,0%.