Головна Свято Магазину «Глобус» – 10 років

Магазину «Глобус» – 10 років

2108

Багато шачан і гостей селища пам’ятають невеликий білого ко­льору контейнер із назвою «Гло­бус» біля приміщення загально­освітньої школи. Відомий і єди­ний в озерному краї магазин української книги саме так у дале­кому 2005 році розпочинав свою діяльність. Тепер же, коли «Гло­бус» стоїть на порозі 10-річного ювілею, він уже має свою багату історію, постійних клієнтів, спів­працює з народними майстрами Шацького району, популяризує наш край і найновіше в сучасній українській літературі і, до речі, давно відмовився від книг ро­сійських авторів. Таким, яким магазин став за десятиліття, – з міцним проукраїнським стер­жнем, патріотизмом, яким про­сякнута кожна деталь інтер’єру, ввічливими продавцями у ви­шиванках і акціями для воїнів АТО, – є заслугою її власника. Напередодні знакової події в історії закладу – інтерв’ю з Нелею Сацюк.

l Нелю Віталіївно, як на­родився «Глобус»?

– Свій книжковий бізнес я по­чи­нала ще на старому шацькому ринку. В невеликому контейнері ре­алізовувала художню літе­ра­туру і канцелярські вироби. Саме до такого вибору товарів мене підштовхнула педагогічна освіта. Постійно відчувала велику пот­ребу в просвітницькій місії, а з викладанням у школі якось не скла­лося. Вирішила піти іншим шляхом, втамовуючи голод спра­глих до знань земляків у своєму книжковому магазині. 1,5 року оформлення необхідних доку­ментів – і з 28 серпня 2005 року в центрі Шацька запрацював ма­газин «Глобус. Українська книга».

l Як вибирали назву для ма­га­зину?

– Було дуже багато варіантів, що асоціювалися зі школою і знаннями. Терпляче вислухову­вала думки й поради рідних, дру­зів, дівчат-продавців. В резу­льтаті вибрали «Глобус». До­даток до назви «Українська кни­га» запропонував тодішній голо­ва Шацької РДА Леонід Кислюк. Я підтримала, адже в час ста­новлення Української держави вкрай необхідною була попу­ля­ризація вітчизняної книги. Шацьк, до речі, тоді був чи не єдиним ра­йонним центром на Волині без книжкового магазину. З вивіскою нам пощастило. Заїхали в м. Ко­вель, щоб її замовити, а там виявилося, що така вже є. Тільки замість «Українська книга» пи­салося «Господарські това­ри». Буквально за півгодини нам її перемалювали.

l Коли з’явилося нове приміщення «Глобусу»?

– 17 липня 2009 року. Цікава вийшла історія, ще й досі не можу згадувати її без сміху. До обіду 16 липня ми ще пра­цювали в старому контей­нері, потім з допомогою крана заб­рали його, щоб встановити но­вий – більш просторий. Весь то­вар завантажили в КАМАЗ – з нього і вели деякий час тор­гівлю. Зранку до місця, де стояв контейнер, підходять діти, ступають на поріг, а перед очима – порожньо. У них хви­линний ступор: «А де?..» Дів­чата-продавці гукнули їм з КА­МАЗу: «Ми тут!» Фундамент на нове приміщення вже був за­литий, тому магазин змон­ту­вали буквально за три тижні.

l Які відділення пра­цюють у «Глобусі»?

– Реалізовуємо книги, шкі­льні підручники, матеріали для ЗНО, карти, атласи, канц­товари, швейну фурнітуру, бі­жутерію, спортивні товари та іграшки, насіння, шацькі суве­ніри, друкарську продукцію, на­даємо послуги ксерокопі­ю­вання та аеродизайну (виго­товлення фігурок та букетів з повітряних кульок, офор­млення ними свят). Всього в магазині – 22 000 найменувань виробів. Немає на сьогодні від­ділення методичної літератури – а саме з неї я починала свій книжковий бізнес. Тепер від­пала потреба в методичках, бо в кожного вдома є комп’ютер, і все необхідне можна роздру­кувати. Найкраще реалізову­ються канцтовари, друге місце продажу належить книгам. Великою популярністю корис­ту­ються книги сучасних укра­їнських авторів Надії Гуменюк, Володимира Лиса, Василя Шкля­ра, Андрія Кокотюхи, Ми­рослава Дочинця, Марії Матіос та інших. Досить багато зараз з’явилося літератури про Євро­майдан, історичної – з часів Київської Русі, яка спростовує брехню Кремля і робить не­мо­ж­ливим його намагання прис­воїти наше славне минуле. Ве­ликий вибір дитячої літератури, розмальовок, словників, до­від­ників, книг з питань психо­логії та про здоровий спосіб життя.

l Пригадую, після Росій­ського втор­гнення в Укра­їну магазин «Глобус» відмо­вився від книг росій­ських ви­давництв.

– Так, у такий непростий час не можна вдавати, що в Україні нічого не відбувається. Му­симо давати відсіч Росії – країні-агресору. Я оголосила бойкот російським товарам, вилучила з продажу всі книги, видані в Росії. Вважаю, що так повинні зробити всі свідомі українські підприємці.

l У магазині тривалий час діє акція «Купи – під­три­май воїна АТО».

– Таким чином збираємо кошти для місцевих бійців, які воюють на буремному сході (Неля Сацюк – голова районної волонтерської громадської організації «Небайдужі» – авт.). Шачани і жителі району несуть у магазин прочитані книги, влас­­ні вироби, сувеніри, дитячі іграшки – реалізовуємо їх за сим­волічну ціну, натомість за мі­сяць-два маємо кошти на форму чи берці для солдата. При нагоді дякую всім, хто до­помагає нам у цій справі.

l «Глобус» славиться сво­­їми постійними акціями і знижками. Таким чином при­ваблюєте до себе покупців?

– Протягом року в нас діють знижки на насіння квітів та ово­чів, у день книгодрукування – на книги. Маленькими подарун­ками вітаємо постійних клієнтів із днем ангела, жінок і дівчаток – із 8 Березня. Традиційно в сер­пні місяці, коли триває підго­товка дітей до школи, у магазині діють знижки на канцелярські товари. Також «Глобус» приєд­нався до ініційованої волон­те­рами акції «Для солдата», про­понуючи бійцям Шацького ра­йону безкоштовну послугу ксе­рокопіювання.

l Знаю, що як власник ма­газину ви робите велику роботу з популяризації Ша­цького краю.

– Так, до послуг відпочи­ва­льників і гостей – великий вибір магнітиків, посуду, предметів побуту, пляжних сумок з кра­є­видами озер. Популярністю ко­ристуються і вироби місцевих майстрів: вишиванки, заколки і віночки, виконані технікою кан­заші, кораблики, мило ручної ро­боти тощо. Маємо в продажу і книги місцевих поетів.

28 серпня магазин «Глобус» запрошує на святкування 10-річного ювілею всіх своїх ша­нувальників. При нагоді віта­ємо Нелю Сацюк і весь колек­тив працівників: Наталію Гав­рось, Альону Михайлову, Ірину Карасюк, Валентину Штан­дер, Тетяну Забродоцьку з гар­ною подією. Довголіття вам, плід­ної праці на благо озерного краю і постійного руху вперед!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.