Головна Військо Солдатів з Великоднем вітали, і макулатуру збирали

Солдатів з Великоднем вітали, і макулатуру збирали

3458

«Тільки б зиму пережити…», – цю фразу про­тягом трьох нелегких місяців повторювали і бійці, і волонтери. Хоч і люту­вали на буремному сході мо­рози, проте, дякувати Богу, сол­датів у хо­лодних бліндажах не налякали, духу їхнього не зла­мали. Всі бійці Шацького ра­йону, що зи­му­вали на передо­вій, були вдягнуті, взуті, не мали потреби ні в ліках, ні в про­дук­тах. З першим вес­няним теп­­лом волонтери з Шацької ра­йон­ної громадської організації «Небайдужі» (голова Неля Сацюк) започаткували декілька нових акцій і продовжили впро­ваджувати старі, зосе­ре­дивши свої зусилля на актуальних пот­ребах бій­ців.

Найперше, в районі розши­ри­лася мережа зак­ладів та підп­риємств, які підтримують сол­да­тів знижками і безкоштов­ними послугами в рам­ках акції «Для солдата». Список благо­дій­ни­ків поповнили приватний підприємець Наталія Ту­рич із с. Піща, два стоматологічні кабі­нети в смт Шацьк (власники Руслан Дударчук і Вадим Шкледа), пе­ру­карня «Анна» (власник Анна Чер­вяк) і магазин «Діана» (влас­ник Руслана Заяць). Побільшало й тих, хто допомагає нашим сол­да­там матеріально: ДП «Шацьке УДЛГ» (директор Петро Ткачук) – його працівники передали на волонтерську орга­ні­зацію 5 100 грн.; підприємці і небайдужі жителі району, які не захотіли називати свої імен, – більше 6 000 грн.; жителі с. Ростань – 146, 50 грн.; ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мельники та с. Прип’ять відповідно 2 000 та 1674, 55 грн., зіб­рані на благодійних ярмарках. Підприємці На­талія та Олександр Хомичі забезпечують бійців кавою, Оксана Со­рочук – натільною бі­лизною (передала на волонтерську органі­зацію 24 комплекти), Володимир Матлах приніс тактичні окуляри, Лідія Дишкант – плетені шкарпетки і малинове варення, підприє­мець Василь Печук – цигарки, Ніна Вирович – ящик печива. Ексклю­зивно підтримали дух бійців світязяни, передавши банки з солод­кою домашньою кон­сервацією, обклеєні патріотичними гаслами і побажаннями. Отець Богдан Іващук, адміністратор громади Різдва Івана Хрестителя УГКЦ, подарував молитвослови для війсь­ковос­луж­бовців.

Постійно надає допомогу солдатам і сприяє волонтерам в ор­га­нізації на ринку благодійних ярмарків директор шацького ринку Сергій Боярчук. Також серед благодійників – ім’я шачанина Петра Фе­донюка.

В магазині «Глобус» триває акція «Купи – підтримай воїна АТО», зав­дяки якій на сьогодні зібрано 2 180 грн. Новинкою весняного се­зону стала акція «Збери макулатуру – допоможи солдату», до якої долучилися 18 шкіл району, Шацький лісовий коледж ім. В.В.Су­лька і небайдужі жителі краю. Очистивши район від непотрібного па­перу, шачани поповнили волонтерську скарб­ничку «Небай­ду­жих» на 16 256 грн., зіб­равши 10 160 кг макулатури.

10 квітня волонтери організували на Ша­цькому ринку перед­пас­­хальний благодійний ярмарок і виставку військової амуніції. За три години ярмаркування зібрали 2 225 грн.

За виручені кошти (не враховуючи тих, що зібрані з маку­латури і з ярмарку) для сол­да­тів Шаць­кого району було придбано 4 роз­вантажу­ва­льних жилети, планшет, запчас­тини для ав­томобіля, ліки для військового фе­льд­шера, 2 пари гумових чобіт, 2 пари кро­­­сівок, 4 костюми-до­щовики, 2 маскува­ль­них кос­тюми «кікі­мора», 2 пари наколін­ни­ків, 7 комп­лек­тів вій­ськової форми, 8 пар берців, 2 ре­чо­вих мішки, 2 спальники, 10 ба­лаклав, ре­мені для зброї та турнікети. На лі­кування вої­нів ви­ділено 800 грн. Усіх солдатів АТО во­лонтери при­вітали зі святом Пас­хи – школярі ра­йону ство­рили для за­хисників яскраві пат­ріотичні листівки. 

Вишивки та вироби ручної роботи наших майстринь тра­диційно користуються вели­ким попитом у предс­тав­ників діаспори. Зав­дяки активності на аукціоні українців за кор­до­ном шацькі волонтери отримали 30 апте­чок зразка НАТО. До­помогли до­ро­го­вар­тіс­ними лі­ками і волонтери з м. Хмельни­ць­кий Андрій та Анна Бонда­рен­ки, передавши в Шацьк 10 Celox-A, 10 QuikClot та 10 C-A-T-тур­­ні­ке­тів.

Волонтери з ГО «Небайдужі» бе­руть участь в уро­чис­тих про­во­дах мобілі­зова­них із Шацького району, які відбуваються в м. Любомль. Також з почестями зуст­річали героїв, що прибували до­дому з зони АТО у відпустку: Романа Німця, Василя Шепелю, Ана­толія Во­дька, Богдана Сукача, Олександра Борсука, Ярос­лава Па­шечка, Сергія Богуту, Миколу Забродоцького та працівників Шацького РВ УМВС.

Від імені бійців Шацького району, які вже декілька місяців чи пів­року перебувають на передовій, волон­тери дякують усім небай­дужим жителям району, зок­рема учням і студентам, за допомогу та участь в акціях.

До уваги тих, хто бажає й надалі підтримувати солдатів, – бан­­­­ківські реквізити Шацької районної ГО «Небайдужі» у Приват­банку: р/р 26002055507022, МФО 303440, ЄДРПОУ 39615916.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.