Головна Духовне Зброя військового священика – святий хрест і Слово Боже

Зброя військового священика – святий хрест і Слово Боже

4800

Нещодавно ду­хо­вен­ство Кове­ль­ського благо­чиння УПЦ КП у храмі ве­ли­кому­ченика Юрія Пере­можця с. Дубо­ва відпра­вило мо­ле­бень за мир в Україні, наших вої­нів і чо­тирьох вій­ськових свя­ще­ни­ків – настоятелів па­рафій Во­лин­ської єпархії УПЦ КП смт Люблинець, м. Усти­луг, м. Во­лоди­мир-Волинський, а також парафії Архі­страти­га Ми­ха­їла смт Шацьк свяще­ника Ро­­мана Скірака. В складі 20 вій­сь­ко­вих свя­щеників з усієї України во­лин­ські душ-пастирі піс­­ля п’ятиденних кур­сів від­були в зо­ну проведення АТО.

Отець Роман, який ро­дом із смт Немирів Львів­ської облас­ті, вже майже 2 роки очолює па­рафію в Ша­цьку, де будує Свято-Михай­лів­ський храм. Ро­боти на будів­ни­ц­тві, зіз­нає­ться, чимало – на часі завершення даху і зведення куполів. Утім, Богу було угодно, щоб ці роботи на деякий час при­зупинилися, а священик по­ї­хав на Схід Укра­їни, де мужні бійці чекають на його підтримку і молитву. Боро­нити рідну зе­м­лю і свій народ – християнський обов’язок кож­но­го, тому ба­тю­ш­­ка добро­віль­но зголосився пої­хати на бу­ре­м­ний Донбас, прав­да, не зі зброєю, а зі свя­тим хрес­том і Словом Божим, змінивши священиків, які вже протягом мі­сяця пере­бу­вають на передовій.

– Протягом п’ятиденних кур­сів ми мали можливість про­слухати лекції з психології, ста­ти учасниками занять з так­тичної медицини. Фахівці розпо­віли нам про засоби ма­те­ріального забезпечення, навчи­ли, як розмовляти з вій­сь­ко­вими, виводити їх із шо­кового ста­ну. Військовим свя­щеникам видали форму, взут­тя, засоби захисту, сучасні аптечки з но­вітніми знеболю­вальними і кровоспинними за­со­бами, – роз­повідає отець Роман.

Солдати бачать в особі вій­ськового священика представ­ника Бога, тому відчувають у певній мірі захист і безпеку. Йдуть до нього зі своїми боля­ми, запитаннями, надіються на духовну розраду, сповіда­ють­ся, причащаються, вчаться мо­­литися і навіть приймають свя­те хрещення. Добре, зі слів отця Романа Скірака, коли вій­ськова частина, за якою закріп­люється священик, розта­шо­вується в тилу – там є каплич­ки, де повноцінно звершується літургія і Святі Таїнства. На передовій же може просто сто­яти надворі хрест, біля якого читаються ранкові і вечірні молитви, воїни отримують бла­гословення перед відповіда­льними бойовими завданнями.

У наш час довіра сус­піль­ства до церкви є високою, то­му на війні від таких людей, як отець Роман, очікують дуже багато. На передовій нелегко, небезпека чатує там на кож­ному кроці. Шацькі парафіяни молитимуться за свого батю­шку і його швидке повернення.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.