Головна Духовне Перед законом всі релігійні конфесії рівні

Перед законом всі релігійні конфесії рівні

2942

Не раз доводилося чути про непримиренні суперечки, які виникають між віруючими пра­вославних конфесій. Як пра­ви­ло, ворожнеча розпа­люєть­ся на ґрунті майнових або зе­ме­льних непорозумінь. На­п­рик­лад, за право володіння ку­ль­товими спорудами, земель­ними ділянками під будівництво або, навіть, за кількість прихожан.

Щоправда, останніми рока­ми спостерігається тенденція до зменшення таких конфліктів. Нині це поодинокі факти. Про­те час від часу вони дають про себе знати.

Не можуть не тривожити ви­па­дки, коли конфліктуючі сто­рони вдаються до бійок, сило­во­го захоплення будівель, пе­реш­коджають здійсненню релі­гійних обрядів.

Враховуючи небезпечність масових заворушень, буде до­речним попередити, що органі­затори таких дій можуть бути притягнуті до кримінальної від­по­відальності. Зокрема, стат­тя 161 Кримінального Кодексу України «Порушення рівно­прав­ності громадян залежно від їх расової, національної на­лежності або ставлення до ре­лігії» гласить, що умисні дії, спря­­мовані на розпалювання національної, расової чи релі­гій­ної ворожнечі та ненависті, караються штрафом до п’ятде­сяти неоподатковуваних мі­ні­­му­­мів доходів громадян або вип­­ра­вними роботами на строк до двох років, або обме­женням во­лі на строк до п’яти років.

Вищезгадані суперечки мають вирішуватися не силовими ме­то­дами, а згідно з чинним за­ко­нодавством із зверненням до суду, у правоохоронні стру­к­ту­ри. Осторонь цієї проблеми не повинні стояти і органи міс­цевого самоврядування. Адже виділення земельних ділянок у їхній компетенції.

Ми повинні усвідомити, що сьогодні в Україні мирно спів­іс­нують десятки релігійних об’єд­нань, що є яскравим під­тве­р­д­женням позитивного роз­­витку демократичного сус­піль­ства.

Але найголовніше, щоб самі священнослужителі не прово­кували конфлікти, штовхаючи прихожан на стежку війни. Адже сьогодні слово духовно­го отця має велику силу.

Андрій МАЗУР.