Головна Економіка Веслувальники Ша­ць­кої ДЮСШ готуються до сезону

Веслувальники Ша­ць­кої ДЮСШ готуються до сезону

3974

Чемпіонат області із загальної фізичної підготовки серед вес­лу­вальників засвідчив, що вихо­ванці Ша­ць­кої ДЮСШ (директор Василь Жипа) готу­ються до ново­го сезо­ну у правильному на­п­рям­ку. Про це зас­ві­д­­чили їхні резу­льтати.

Серед юнаків 1997-1998 років на­род­жен­ня Дмитро Ковальчук став чемпіоном облас­ті, а у тій же віковій гру­пі серед дівчат Те­тя­на Гінайло піднялася на третю сходинку в тур­нірній таблиці (на фо­то). Петро Редько се­ред юнаків 2001 ро­ку народ­жен­ня і мо­лод­ших став четвертим. Готували ді­тей до чем­піонату тренери Лео­нід Цю­п’ях, Ігор та Микола Романовичі.

Всього у змаганні взяло участь близько 100 вес­лувальників області.

Віктор ГРИЦЮК.