Головна Економіка Голова Шацької райдержадміністрації Василь Голядинець підписав грантовий проект у Польші

Голова Шацької райдержадміністрації Василь Голядинець підписав грантовий проект у Польші

3385

30 серпня 2018 року у м. Вар­шава (Республіка Польща) від­булась знакова подія для Ша­цького району.

Голова Шацької районної дер­жавної адміністрації Василь Го­лядинець підписав грантову уго­ду щодо реалізації проекту «Пок­ра­щення екологічної ситуації у Ша­цькому національному при­род­ному парку шляхом каналізу­вання населених пунктів навко­ло озера Світязь».

Згідно з вказаним контрактом Міністерство інвестиції та еко­но­мічного розвитку Республіки Польща відповідно до рішення спільного моніторингового ко­мітету програми «Польща. Біло­русь. Україна 2014-2020» надає Шацькій районній державній адміністрації грант для реалізації вказаного проекту в сумі 5 млн. 805 тис. євро, що становить 90 відсотків вартості проекту (за­гальна вартість 6 млн. 450 тис. євро).

Проект має бути реалізо­ва­ний  протягом 24 місяців і перед­бачає будівництво очисних спо­руд і каналізаційних мереж у селищі Шацьк, селі Світязь та селі Пульмо.

Підписання угоди означає успі­шне завершення копіткої ро­боти по підготовці необхідних документів, виготовленню про­ек­тної документації і старт проекту.

Реалізація передбачених проектом заходів дасть змогу вирішити давно наболілу для району проблему відсутності систем каналізації при постій­ному зростанні рекреаційного навантаження, дасть поштовх цивілізованому розвитку турис­тичної галузі району.

Відділ організаційного забезпечення, внутрішньої політики та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації