Головна Економіка Як зареєструвати місце проживання особи?

Як зареєструвати місце проживання особи?

4265

Останнім часом до редакції почастішали звернення людей, котрі просять пояснити, які документи потрібні для того, аби заре­єструватися по місцю проживання. Тож за роз’ясненням ми звер­нулися до завідувача Шацького районного сектору управління державної міграційної служби Матвійчук Надії Іванівни.

– Громадянин України, а також іноземець чи особа без гро­мадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зо­бов’язані протягом 10 днів після прибуття до нового місця про­живання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів.

Для реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає до територіального підрозділу ДМС України та­кі документи: письмову заяву про реєстрацію місця прожи­ван­ня; документ, до якого вносяться відомості про місце прожи­вання; квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати; талон зняття з реєстрації місця про­живання в Україні (у разі зміни місця проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця про­жи­вання; документи, що підтверджують: право на проживання в житлі (ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (під­найму, оренди) або інші документи (договори дарування, купівлі-продажу, найму, піднайму, рішення суду, де вказано, що влас­ником житла є та чи інша особа). У разі відсутності зазначених до­кументів реєстрація здійснюється за згодою власника (співвласника) житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання; право на перебування або взяття на облік у закладі/установі – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій со­ціальній установі, закладі соціального обслуговування та со­ці­ального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік без­домної особи, форма якого затверджена наказом Мініс­тер­ства соціальної політики України від 28 грудня 2011 року №574 «Про деякі питання діяльності центру обліку бездомних гро­мадян», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 року; проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, – довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини; військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або пере­бу­вають на військовому обліку); свідоцтво про народження або сві­доцтво про належність до громадянства України, якщо реєс­трується місце проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку; заява про зняття особи з реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Відомості про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них. Особа, яка досягла 13-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто. При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним з батьків, надається письмова згода другого з батьків та довідка адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним. Відомості про реєстрацію дитини, яка не досягла 14 років, вносяться до картки реєстрації того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини, та до адресної картки. До адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України надсилаються відомості про реєстрацію місця проживання того з батьків, з ким реєс­тру­ється місце проживання дитини, інформація про дитину (пріз­ви­ще, ім’я, по батькові, стать, дата і місце народження).

Звертатися до сільських, селищних чи міських рад для реє­страції місця проживання або оформлення паспорта громадянина України тепер не потрібно, а звертатися безпосередньо до Шаць­кого РС УДМС (вул. Шковороди, 29).

Віта ШЕПЕЛЯ.